Polis Johnny Jonsson Strömsund vill se flera utbilda sig som polis. Med placering i glesbygd.

Kämpar för bättre polisorganisation

nyheter

2016-10-4 Då har kommunalråden i norrlandskommunerna träffat inrikesminister Anders Ygeman och därefter Beatrice Ask, Justitieutskottet. Ett möte om polisväsendet som inte fungerar idag och om folk som tappat förtroendet.

Om mötet resulterar i några radikala förändringar återstår att se. Men enligt uppgift så hade de trevligt under mötet och det är ju en god början. Redan innan gruppen reste uppgav flera kommunalråd att det skulle bli ett bra möte och inget gnäll. Bara framföra konkreta och bra förslag med förhoppning att Ygeman skulle ta till sig. Från Strömsund fanns kommunalråden Susanne Hansson och Göran Bergström.

Polisen är otillräcklig

Syftet med mötet var att belysa krisen inom polisen och i synnerhet inom glesbygden Norrland. Det råder frustration när det inte fungerar och när polisens ledningscentral flyttades till Umeå har många allvarliga fel uppstått. På grund av brister i lokalkännedom. Det råder stor brist på bemanning i glesbygdskommunerna. I Strömsunds kommun fanns för sex år sedan 12 poliser, med stationer också i Gäddede och Hoting som drogs in, idag är antalet 6 poliser i kommunen. En kommun som har en yta över 10.000 kvadratkilometer. Poliser slutar och det blir vakanser. Samhället försvagas i och med att det inte finns poliser att tillgå eller som inte synliggör sig i bygden.

I augusti skickades ett gemensamt skrivet brev från 19 inlandspolitiker till Anders Ygeman om en ohållbar situation. Folk i glesbygden känner sig i mångt och mycket osäkra och har dåligt förtroende för polisen. När något inträffar och folk larmar händer det att polisen dirigeras till fel adress eller så kommer de över huvud taget inte alls. Det har vi bevis på bland annat vid ett tillfälle med anmäld skottlossning i Backe. Ingen patrull dök upp.

Villig för en träff

Så kom ett svar på skrivelsen från inrikesminister Ygeman att han ville träffa delegationen från norrland. Mötet blev i går måndag på Rosenbad.

– Tiden har kommit för att ställa saker och ting till rätta utifrån ett medborgarperspektiv, sa Göran Bergström innan mötet, och fortsatte:

–  Nu kommer vi att plocka fram en lista med tio punkter på förslag som skall presenteras. Förslag på förbättring och åtgärder för att landsbygdens medborgare skall känna trygghet och få poliser att lösa brott, sa han.

Att det ligger tyngd i vad kommunalråden framförde under mötet styrks bland annat av en delrapport från Statskontoret. Där framgår det att polisens omorganisation gjort att folk på landsbygden varken ser polisen lika ofta eller har lika högt förtroende för polisen som folk i staden.

Norsk-Svenskt samarbete

Vad som är glädjande, i första hand för invånarna i Strömsunds kommun med Frostviken, är uppgifter från Ygeman. Efter årsskiftet skall svensk och norsk polis samverka över gränsen på ett helt nytt sätt. Då kommer kommunikationssystemen att kopplas samman. Och den här frågan har Affärsnytt Norr följt under årens lopp. Hur Göran Bergström tagit uppgiften som en hjärtefråga och drivit den med framgång.

Ygeman uppgav också att större ansvar kommer att läggas på lokalpolisområdena att rekrytera poliser. Att göra det möjligt att rekrytera de poliser som vill till glesbygdskommunerna, exempelvis Strömsund. Men det är en förändring under ledning av rikspolischefen Eliasson.

Det kom också ett oväntat förslag från inrikesministern,  möjligheter att i framtiden få till stånd en kombinationstjänst. Att polisen kanske kan bli deltidsbrandman. något som kunde locka flera att bli intresserade att söka en tjänst.  Men det ligger på framtiden.

Bra sittning

Ygeman var nöjd och intresserad av mötet, att få ta del av kommunernas  besvärliga situation och vilka förslag som framkom. Samtidigt utlovar han att göra en uppföljning och återkomma till Strömsund inom ett år. Vad som kan skönjas av gårdagens möte är att inrikesministern inte vill kritisera organisationsförändringen. Men däremot erkänner han att man kunde önskat mer av förändringen.

Polisforskaren Stefan Holgersson har tittat på möjligheterna med virtuella ledningsrum. Det är ett sätt att bevara den värdefulla lokalkännedomen. I stället för att alla larmoperatörer skall sitta i Umeå skulle de exempelvis kunna sitta i Östersund och vara uppkopplade mot Umeå.

Efter mötet på Rosenbad var det dags för en träff med Beatrice Ask. Hon inser frustrationen i glesbygden och tog det till sig. Under tisdagen ska justitieutskottet ha en genomgång av Statskontorets delrapport. Och utifrån kommunpolitikernas besök har de ännu mera tyngd om glesbygdsproblematiken. Med på mötet kommer också  Ygeman och rikspolischef Eliasson att närvara.

Sammanfattningsvis kan sägas att nu har inlandspolitikerna satt bollen i rullning. Och de befinner sig på rätt plan!

affarsnyttnorr