Vill förvärva lägenheter i Backe

nyheter

2020-12-7 Fjällsjö AB svb har skickat en begäran till Strömsunds kommun om att få förvärva samtliga lägenheter som ägs av kommunala Strömsunds Hyresbostäder i Backe. Det är ca 60 lägenheter varav bostadsbolaget planerar rivning av 20.

I sin begäran till kommunen vädjar Fjällsjö AB svb till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att ta chansen, att stödja ett pilotprojekt som kan vara en viktig del av landsbygdens utveckling för många orter.

Socialdemokraterna i Strömsunds kommun har inte svarat på skrivelsen från Fjällsjö AB svb utan vänder sig i sitt svar till Svante Westin personligen och erbjuder honom att blockhyra ett av de rivningshotade husen i Backe, uppges i ett pressmeddelande.

Skrivelsen till kommunen skickades från Fjällsjö AB svb. Vi anser att det här inte är ett svar på̊ den begäran som vi gjorde till kommunen utan mer ett slag i ansiktet, säger Svante Westin, interimsordförande i Fjällsjö AB svb.

– Vi som företag, kommer att vara ägt av alla som är intresserade av bygdens överlevnad, och önskar köpa alla bostäderna för att sedan utveckla dem som vi vill för bygdens bästa!

Det här finansieras genom försäljning av aktier. Alla är välkomna att köpa för att stödja detta pilotprojekt! Det kan vara personer boende i Backe, utflyttade från bygden eller människor som tror på landsbygdens utveckling.

Vi tror att det här kan bilda modell för utveckling på många orter. Utan delaktighet sker ingen utveckling.

Det kommunägda hyresbolaget bidrar till att skapa en negativ spiral. Då tvingas vi till åtgärder för att stärka vår bygd och i förlängningen även vår kommun. Vi har en plan som kan vara framgångsrik och som är framtidsinriktad, säger Emilia Nilsson en av styrelsemedlemmarna i Fjällsjö Ab under bildande.

Jag tolkar det här som att Socialdemokraterna i Strömsunds kommun inte vill ta chansen med oss. Att de inte vill utveckla utan verkar mera vilja avveckla orten Backe. Men, vi är helt enkelt beredda att kämpa hela vägen, avslutar Svante Westin i pressmeddelandet.

Här följer en skrivelse till Kommunen

Till

Kommunfullmäktige i Strömsunds kommun – Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun.

Begäran från Fjällsjö AB svb (under bildande)

Fjällsjö AB svb. önskar få förvärva Strömsunds hyresbostäder fastigheter i Backe.

Svb är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Idén med detta bolag är att all vinst skall återinvesteras i Backe samhälle. Vi ska använda lokala entreprenörer och leverantörer kombinerat med ideellt arbete och donationer. Pengarna ska cirkulera lokalt så många gånger det är möjligt för bästa effekt. Bolaget öppnar för alla som har ett intresse i Backes fortlevnad och utveckling att köpa aktier i bolaget.

Vi skulle även vilja att kommunen kan lägga yttre skötsel som gräsklippning rabatter etcetera på detta bolag så vi själva kan påverka vår omgivning. Vi skulle till exempel vilja att åkerjord i samhället brukas och få ställa iordning den fantastiska parken nedanför före detta fjällsjögården där det finns 200 olika sorters planterade träd. Kan man identifiera andra enkla jobb så vore vi tacksamma.

Backe har under lång tid upplevt att neddragningarna inom bygden varit omfattande. Bygden själva önskar därmed att få möjlighet att utveckla och bevara sin bygd. Detta är ett beprövat sätt i Backe för att utveckla samhället som har fungerat under mer än 50 år, som exempel kan nämnas Backe trä, Landsomberget och Fjällsjöhallen.

Vi är duktiga på att sluta upp och jobba tillsammans mot gemensamma mål och vill på detta sätt bryta en negativ trend innan det gjorts oreparabel skada på vår hemort.

Vi efterfrågar Medbestämmande, Delaktighet, Respekt samt utveckling.

Vi vill ha vår kommun i ryggen när vi prövar något som oss veterligen inte prövats i denna omfattning och vi hoppas att detta kan stå som modell för andra landsbygdsorter i samma läge som oss.

Vi vill inte ge upp vår ort, Vi vill fylla den med nya skattebetalare och tillsammans med kommunen driva utvecklingen framåt.

Vi vädjar till kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen att ta chansen med oss.

Kommunfullmäktige bör ha möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Med Vänlig Hälsning

Fjällsjö Svb AB under bildande – Interims ordförande Svante Westin

 

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr