Pressbild Hare.

Harpest i norra Sverige kan bli omfattande

nyheter

2020-08-3 Enligt uppgift från Svenska Jägareförbundet befaras att harpesten kan få extra stor spridning i norra Sverige i år. I och med att det är extremt mycket mygg så finns risken för kraftig spridning.

Svenska Jägareförbundets tjänstemän uppger att Harpest är en bakterie som finns i amöbor som lever i vattendrag. Nykläckta mygglarver äter av amöborna och när de som färdigutvecklade myggor sticker en människa eller djur så för de harpestbakterien vidare till den de sticker.

I en intervju som Norrländska Socialdemokraten gjort med Roger Lundqvist, som är kommunikatör för Jägareförbundet, uppger han att i norr finns det extremt mycket mygg och det medför att det kan bli väldigt besvärligt framöver i år. Han uppger att man på Jägareförbundet har noterat att det synts döda harar i många uppdateringar i de sociala medierna. Anledningen till att harar drabbas hårt av harpest är att de är känsliga för bakterien.

Harpesten kan också drabba människor, enlig uppgifter från Jägareförbundet, Folkhälsomyndigheten. De har  kanske blivit biten av en smittad mygga eller annan insekt. Eller genom direkt beröring med ett smittat djur, inandning av damm eller genom sjuka djurs urin- eller avföring eller intag av smittat vatten.

Eftersom harpest är en bakterie så hjälper det i allmänhet med en antibiotikakur för att bli frisk igen om man insjuknar. Vanliga symptom om man smittats och insjuknar är hög feber och i vissa fall krävs sjukhusvård.

Vid tidigare perioder av harpest uppmanades folk att inte gå barfota på marker där det befarats att sjuka djur hade befunnit sig. Och inte låta små barn vistas på ställen man kände oro för smitta. För det är en mycket besvärlig sjukdomsbild för den som drabbas av harpest.

Text: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr