Det krisar för småkommunerna

nyheter

2019-09-11 Att det är ekonomisk kris hos flera små Kommuner idag är väl känt och närmast har vi Strömsunds kommun. Som har framkommit sedan en tid så vänder Kommunen på alla stenar för att hitta en lösning som kan bära den tyngda ekonomin. Nu senast har man gjort en översyn för att försöka avveckla vissa VA-områden.

Det senaste är behov av att stänga vissa VA-områden framkommer i VVS Forum där Marie Grammar har intervjuat ansvariga på några Kommuner och hon skriver bland annat:

”I ett område vill vi att fastighetsägarna bildar förening och tar över vattenverket. Men de har motsatt sig det och då kan vi inte göra så mycket. Om det fanns en rättspraxis skulle det vara enklare.” 

För Strömsunds kommun har Helen Löfgren-Larsson, chef AVA-enheten svarat.

-I Strömsund är det främst avveckling av vattenverk som är på önskelistan – i tre områden med för få boende.

– I ett område vill vi att fastighetsägarna bildar förening och tar över vattenverket. Men de har motsatt sig det och då kan vi inte göra så mycket. Om det fanns en rättspraxis skulle det vara enklare. Här vore det fint med hjälp från branschorganisationer som Svenskt Vatten, säger Helen Löfgren-Larsson, chef för AVA-enheten i Strömsunds kommun.

Den här frågan om avveckling är aktuell hos flera småkommuner och aktualiseras av att många VA-anläggningar börjar bli gamla. Då ställs ekonomiska prioriteringar på sin spets och mycket står på spel, vilket område får den högsta prioritering. Vad ska de fattiga småkommunerna göra för att få en ekonomisk stabil grund att stå på kan man fråga sig. Prioriteras rätt saker i kommunerna, är kommunerna satt under piska och lupp av Regeringsföreträdare eller kan kommunerna själva ta ett ansvar och sätta ner foten med tanke på vad som finns i ”plånboken”.

Det börjar bli allt för många kommuninnevånare som inte är nöjda över dagens situation. Vi har föreningen i Hoting som jagar politiker och tjänstemän med blåslampa för att de ska förstå ortens oro över samhällsutvecklingen nu när man lägger ner biblioteket.

Andra har en ekonomisk press när kommunen höjer avgifterna, exempelvis på vatten och avlopp. Många frågar sig, vart tar pengarna vägen egentligen, är det för få som arbetar och tjänar in skattepengar, eller vad är problemet. Men så borde heller inte fallet vara när industrierna i Strömsund skriker efter arbetskraft. Där söks personal både med högskoleutbildning men även personal med allmän skolgång. 

Strömsunds kommun är inte den enda kommun som har stora ekonomiska problem i dag. Tror ingen kommun i länet surfar fram på en räkmacka i dags dato. Avgifter och utgifter fullkomligt raserar kommunernas stabilitet och medborgarna går omkring i jämmer och klagan. Saker som skattebetalarna tidigare ansetts som något givet börjar nu läggas ner eller får en omstrukturering som befolkningen motsätter sig. Det ska krigas om varje slant och då möts man tyvärr av misstro och uppgivenhet hos medborgarna.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr