Jan-Olof Andersson (M) banade väg för digitalisering inom vården

nyheter

2019-09-10 Den 17 maj lämnade Jan-Olof Andersson (M) in ett initiativärende till Närvårdsnämnden i Frostviken om digitalisering och ny teknik inom vården i glesbygd. Närvård Frostvikens verksamhet finns i ett av landets mest glesbefolkade områden. Lite drygt 800 innevånare på 42 kvadratmil. Det blir ca 0,2 personer per kvadratkilometer. Därför är det en stor utmaning för verksamheten att kunna ge en jämlik vård för alla över hela den enorma ytan.

Från Gäddede till Storjola är det 18 mil enkel väg. Det betyder att det kan gå åt en hel arbetsdag för ett enda hembesök. Den mesta tiden den dagen tillbringas i bilen. Bredbandsutbyggnaden går framåt och med den också möjligheten att använda ny teknik. Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, med huvudkontor i Storuman, har under många år drivit pilotprojekt med virtuella hälsorum i glesbefolkade områden med många äldre, uppger Jan-Olof Andersson.

-Projekten har varit framgångsrika och verksamheten har fått flera pris för sina innovativa idéer. Projektet har fått internationell uppmärksamhet och andra länder med glesbygd har visat intresse. Modellen bygger på avancerad teknik som knyter ihop olika mätsystem och för över informationen till vårdgivaren på ett säkert sätt. Rummet är skräddarsytt och innehåller olika typer av medicinsk utrustning där patienten dygnet runt kan mäta exempelvis blodtryck, ta blodprov, blodsocker- och waranprover. En sköterska kan vara med vid besöket men vårdrummet kan också vara helt obemannat, berättar Andersson.

Utrustningen är även mobil och kan tas med även vid hembesök. Apparaterna är sammanlänkade med distriktsläkare och sjukvårdens journalsystem. Läkare och annan vårdpersonal kan vid behov kopplas upp via videolänk. Närvårdsnämnden gillade hans förslag och nu ska personalen få utbildning och tillgång till utrustningen.

Utbildningen och visning av utrustningen sker på hälsocentralen i Gäddede i morgon onsdag den 11 september från klockan 14. Mer information lämnas av Maria Strängby, tillförordnad närvårdschef. 0672 41 67 11.

Text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr