100-talet bryggor i Regleringsföreningens ägo

nyheter

2021-04-22 När det blir vår börjar det vara dags att se över bad- och båtbryggor. Så gör också Regleringsföreningen som genom domslut har ansvaret för 100-talet bryggor efter att Ströms Vattudal reglerades. Ute på Ön är Ronny Jönsson och Anders Hoffman i sysselsättning med upprustning av en 60-meter lång brygga.

I samband med att Mark-och miljödomstolarna, tidigare Vattendomstolarna, meddelat tillstånd till vattenreglering har domstolarna gjort en skadereglering där man bedömt vilka som drabbats av någon form av skada och hur denna skada ska ersättas.

Bryggan i början av den vackra byn Ön rustas upp.

Där ingår bland annat att Regleringsföreningen ansvarar för ett stort antal bryggor som gjordes för att bybor och fastighetsägare inom området bland annat ska kunna förankra sina båtar efter att vattenståndet förändrades genom regleringen.

Ronny Jönsson, som är anställd av en entreprenör, uppger att han har vart med flera vårar att rusta upp Regleringsföreningens bryggor runt Vattudalen.

Ronny Jönsson har rustat upp många bryggor under åren. Det är som ett vårtecken.

-Det finns ett 100-tal bryggor här omkring som Regleringsföreningen ansvarar för och vi jobbar nu med den 4:de bryggan hittills i vår. En sån här brygga räcker väl i 20 år men sedan ska den ses över. Bryggan på Ön är runt 60 meter lång och det är den yttre halvan som måste åtgärdas.

Det är inte enbart virket som ska bytas ut för isen har också tagit med sig en del av sten från kistan och den måste givetvis återställas.

Anders Hoffman med byggfirma är med och rustar bryggan i Ön

Anders Hoffman med eget företag har också blivit anlitad i arbetet. Här vid stranden är det soligt men lite blåsigt, något som är att bortse från när det är arbete på gång, anser både Ronny och Anders.

Det ska tilläggas att en av byborna ger hantverkarna högsta poäng för arbetet.

Ett kunnigt par som blir uppskattade av byborna.

-De e kunniga killar och det ser man på resultatet, mycket bra, framhåller personen.

Text o Foto: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr