Förutsättningarna för vården att nå målen i omställningen till en god och nära vård har inte förbättrats

2023-03-31 Arbetet med omställningen till en god och nära vård pågår på strategisk nivå, men har ännu inte fått några tydliga effekter i verksamheterna. Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning, vilket får konsekvenser för både patienter och för dem som arbetar i primärvården. Det saknas även resurser för utvecklingsarbetet. Det visar en ny delrapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

Inga kommentarer