Maud Persson Tullingsås och Ygeman vid en träff på Vattudalstorget. Foto Cathrine Blixt.

Maud Persson Tullingsås och Ygeman vid en träff på Vattudalstorget. Foto Cathrine Blixt.

Ygeman kom på besök

nyheter

2017-10-4 För exakt ett år sedan åkte en delegation med representanter från Strömsund till Stockholm för att uppvakta dåvarande Inrikesminister Anders Ygeman (s) om ett närmare samarbete över gränsen Sverige - Norge. Och det gav frukt uppger Göran Bergström.

Affärsnytt Norr fick en första inbjudan att närvara vid en träff på Folkets Hus där dåvarande närpolischef Göran Bergström hade samlat till ett gränsöverskridande möte. På plats fanns ledningen från räddningstjänsten i Ströms – Krokoms kommuner samt motsvarande ledningsgrupp från Nordli – Norge. Polischeferna Steven Jerand och Trond Prytz gjorde en symbolisk underskrift av ett framtida gränsöverskridande samarbete.

ygeman-goran

Anders Ygeman tillsammans med initiativtagaren Göran Bergström kommunalråd, tidigare närpolischef i Strömsund. Foto: Anna-Caren Sätherberg.

 

Varför Göran Bergström tog initiativ till detta samarbete grundade sig på att han ansåg att frostviksborna var allt för långt ifrån det säkerhetsskydd som de hade all rätt till. Att kalla på en polispatrull som närmast fanns i Östersund för folk boende i exempelvis Jorm eller Blåsjön innebar givetvis en riskfaktor utan dess like. När det bara några mil bort i grannlandet Norge – Nordtröndjelag fanns möjlighet att snabbt få förstärkning till Frostviken. Och samma sak gällde också räddningstjänsten i övrigt.

Det blev inte bara ett möte utan många och det som Göran Bergström har gett sig den på det slutför han till punkt. Så kom tidpunkten när det var dags att ta steget ut. En delegation åkte till Stockholm och uppvaktade inrikesminister Anders Ygeman samt Beatrice Ask (m), ordförande för Justitieutskottet om tankegångarna om ett effektivt samarbete över gränsen. Inte enbart mellan Sverige och Norge utan också med Finland där de ligger som närmaste granne.

För att göra en lång historia kort, så blev ärendet väl mottaget i Riksdagen och efter en kort tid blev det också ett inskrivet lagförslag att så skulle man effektivt kunna jobba i framtiden.

Optimismen var på topp och vid det tillfället uppgav Anders Ygeman att han skulle komma till Strömsund på besök. Och så blev det. I går, exakt ett år efter, tisdag fanns han på plats.

Ygeman som är socialdemokraternas gruppledare i riksdagen kom som sagt på besök och i sitt sällskap hade han s-politikerna Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson från Östersund. Dagen började med besök på Attacus i Hammerdal och därefter blev det besök på teknikcollege och industriprogrammet, där ortens företagare föredömligt ingått samarbete med skolan. Därefter blev det givetvis ett uppföljningsmöte med polisen om polisens samarbete över gräns tillsammans med Norge och Finland.

På Polishuset i Strömsund befann sig också två andra tunga representanter. Regionchefen för Polis Norrland Klas Johansson samt Christer Sandgren Nationell polis.

Göran Bergström uppger också att under tisdagen hade man samtidigt ett stormöte i samma ämne i Oslo och tidigare i Helsingfors. Nu diskuteras bilaterala avtal, som är ett avtal mellan två parter som innebär att båda i avtalet ingående parter har ömsesidiga förpliktelser gentemot varandra. Nu gäller att komma fram till gällande nationella avtal, där bland annat försäkringar är en av punkterna.

Nu händer det verkligen saker, som är Göran Bergströms avslutningsfras.

affarsnyttnorr