Privat bild. 
Skjut flera älgkalvar uppmanar Svenska Jägareförbundet.

Privat bild. Skjut flera älgkalvar uppmanar Svenska Jägareförbundet.

Vädrets makter slog hårt mot älgkalvarna

nyheter

2018-10-3 Först hade länet en snörik vinter och därpå kom en sommar med torka. Det har lett till att älgkalvarna är mindre än normalt. Svenska Jägareförbundet uppmanar nu jägarkåren att inrikta avskjutningen på de små kalvarna. Men också öka kalvavskjutningen överlag.

Många av årets älgkalvar har fått en kämpig start i livet. Först var det svåra snöförhållanden för kon under vinterhalvåret. Därefter en torr vår och sommar med brist på näringsrik mat. Många av kalvarna är därmed mindre och svagare än normalt och det medför att älgstammens reproduktion kommer att påverkas negativt under flera år.

Jakvårdskonsulent Göte Grubb i Mitt Norrland uppger att små kalvar blir aldrig stora vuxna älgar och små hondjur föder färre och mindre kalvar. Han uppger att årets kalvar har lägre vikt i år jämfört med fjolårets. Inte drastiskt lägre vikt men ligger runt fem kilo lägre i slaktvikt än normalt. Något som visar sig i de fyra nordligaste länen.

Det här har man fått fram genom en preliminär sammanställning av kalvarnas slaktvikt under septemberjakten.

Slutsatsen är att höstens låga kalvvikter leder till mindre och svagare vuxna och det kan visa sig under flera år. Det i sin tur leder till sämre reproduktion. Men det har också fötts kalvar som är av normalvikt, uppger Grubb.

Nu kommer en uppmaning till jägarna inför oktoberjakten. ”Försök att öka kalvavskjutningen. Det är för få kalvar som skjuts i förhållande till antalet vuxna fällda djur”, uppges i ett Pressmeddelande från Svenska Jägareförbundet.

affarsnyttnorr