Upprörda känslor över ökad VA-kostnad

nyheter

2018-12-18 I reportaget vi gjorde om höjd VA-taxa kommande år i Strömsunds kommun lät inte ilskan bland invånarna vänta på sig. Reaktionerna kom och nu har vi fått Kommunen att lämna förtydligande om varför en höjning är ett måste.

Här kommer Kommunens förklaring om läget:

”Nu har vi gjort en mycket översiktlig beräkning på vilka investeringskostnader vi står inför inom 0-5 år, 5-10 år och 10-30 år på våra VA-anläggningar.

Det innebär att behovet är närmare 22 miljoner inom 5 år, 29 miljoner inom 5-10 år och inom 10-30 år 81 miljoner. Totalt inom 30 år beräknar vi behovet till närmare 132 miljoner kronor. Vi har totalt 96 anläggningar fördelat på 17 vattenverk, 18 reningsverk, 15 tryckstegringar (inklusive vattentorn) och 46 pumpstationer.

Dessutom skall tilläggas att vi har inte den näst högsta taxan i landet utan det är i länet, uppger Göran Bergström 2:e vice ordförande kommunstyrelsen och tillägger:

Också de andra kommunerna i länet kommer att höja VA-taxan nästa år.

Anm: Att vi skrev landet istället för länet, det ber vi om ursäkt för. Red Barbro Ericson.

affarsnyttnorr