Foto: Pressbild, Polisen.

Foto: Pressbild, Polisen.

Ungdomar har en liberal syn på droger

nyheter

2017-12-2 Medborgarlöftet fortsätter att infrias även 2018 att Polisen skall vara mera synlig ute och satsa på trafikkontroller och nykterhetskontroller. Nu under 2018 skall Polisen också fokusera på ungdomars liberala syn på droger.

– Vi har precis gjort färdigt lägesbilden inför 2018 och börjat komma överens om vilka fokusområden vi ska ha inför 2018. Det kommer handla om trafiksäkerhet, ungdomar och alkohol, droger och tobak och ett fokusområde är på stölder och inbrott, säger Maria Lundberg som är kommunpolis i Åre, Krokom och Strömsund.

– Det är ett problem i dag att ungdomar har en väldigt legal syn på framför allt cannabis, att man inte tycker att det är så farligt. Det ser vi som ett stort problem, fortsätter Maria Lundberg.

Förra året var första året som polisen i Jämtland skrev medborgarlöften. Inför 2018 års medborgarlöften tror Maria Lundberg att det kommer bli vissa förändringar, bland annat genom att näringslivet inkluderas.

– Jag tror att vi kommer titta mer på vilken nivå vi lägger det på, hur många fokusområden ska vi ha. Kan vi ta hjälp av andra externa aktörer och hur kan vi göra det mer gemensamt. Näringslivet skulle man kunna inkludera mera, de uppfattar mycket av det som händer i kommunerna, säger hon.

Det som medborgarna efterfrågar mest är en större synlighet från polisens sida.

– Jag tror aldrig det kommer finnas tillräckligt i den mån som medborgarna efterfrågar vår närvaro och synlighet, säger Maria Lundberg till P4 Jämtland.

affarsnyttnorr