Arkivbild Be

Arkivbild Be

Inventering – visar för många björnar i länet

nyheter

2018-04-10 Björnstammen i Jämtland - Härjedalen måste sänkas enligt Jägareförbundet. Inventeringen 2015 visar på samma höga siffror som för 10 år sedan, 860-880 björnar. Länsstyrelsens tilldelningar har med åren vart sparsamma trots att deras egna beräkningar visar att en livskraftig stam kan ligga på mellan 600-800 björnar. Inte acceptabelt att hålla tillbaka avskjutningen uppger ordföranden i Jägareförbundet Mittnorrland Gun Fahlander

Det är inte enbart jägarkåren som anser att björntätheten i både Jämtland och Härjedalen överskridit målsättningen av Länsstyrelsen. Många bybor har uppgett att de har björnar som helt oskyggt uppträder bland bostadshusen och vid djurhägn. Bland annat i Gubbhögen har björnen gått folk på nerverna. Förra sommaren inkom flera rapporter därifrån om björnens härjningar i byn.

Jägarkåren har en längre tid ifrågasatt om de skall lägga ner tid för att samla björnspillning för analys. Det genererar ju ändå inte till högre avskjutning trots belägg och hänvisning till Länsstyrelsens satta normer om en livskraftig björnstam på mellan 600 till 800 djur. I största utsträckning är det jägarkåren som samlat material och inventeringen 2015 visar på samma höga siffror som för 10 år sedan, 860-880 björnar.

Det har visat sig att många björnar som växer till antal inte visar den skygghet som den skall ha. Det är inte alls pittoreskt för de som drabbas, att ha vilda björnar bland människor och husdjur. Nu har Jägareförbundet i Mittnorrland ännu en gång reagerat och ordförande Gun Fahlander skriver i ett pressmeddelande. Kritiken riktas till rovdjursförvaltningen i Jämtlands och Västernorrlands län.

I de bägge länen har Länsstyrelserna beslutat om hur många björnar som ska finnas men fortfarande ligger man högt över målen. Vi vill påstå att förvaltningen av björnstammen misslyckats med tanke på att stammen inte sänkts mot de beslutade målen utan att det i stället visat sig att den ligger på samma nivå som för 10 år sedan.  Slut på citatet.

Fjolårets tilldelning fick också många att reagera negativt, 70 björnar i Jämtland fick skjutas och det antalet ansågs ligga långt under målgränsen. Nu under våren kommer viltförvaltningsdelegationen, som är ett rådgivande organ till Länsstyrelsen, att lägga förslag.

 

affarsnyttnorr