Bilisterna vill inte ha vägsalt.

Bilisterna vill inte ha vägsalt.

Trafikanten vill inte ha saltade vägar men det blir annat av

nyheter

2017-10-6 I stället för att dra ner på att salta de norrländska vägarna blir det i stället en utökad omfattning. Nu vill Trafikverket även salta E45 norr om Hammerdal.

Folk har protesterat högljutt och på pränt om att inte E45 skall saltas upp mot Hammerdal. Men nu är det bara att konstatera att Trafikverket vill använda salt på E45 även på sträckan från Hammerdal och norrut till länsgränsen.

I den upphandling som gjorts av halkbekämpning på E45 norrut från Hammerdal finns saltning av vägen med.

I nuläget är det oklart exakt vilka sträckor som kommer att saltas eftersom det finns vattendrag i nära anslutning till nämnda vägsträcka.

affarsnyttnorr