Bild. Arla

Bild. Arla

Totalt eldningsförbud i Jämtland

nyheter

2018-07-27 Totalt grill- och eldningsförbud i Jämtlands län. Nu har Affärsnytt Norr kommit i fas med gällande regler angående eldningsförbud.
Nu blir det förbjudet att grilla på den egna tomten i länet.Nu är det slutgrillat hemma, i alla fall om du saknar elgrill. Eldningsförbudet i Jämtlands län utökas till totalt eldningsförbud från och med lördag

– En liten gnista kan ge upphov till en stor brand. Det kan få svåra följder, säger Lars Nyman, räddningschef.

All eldning utomhus, inklusive grillning på egen tomt blir förbjudet i länet från lördag 28 juli klockan 12.00. Varken privatpersoner eller restauranger kommer att beviljas dispens från förbudet.

Jämtland följer därmed de nationella riktlinjerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det är det varma och torra vädret som föranlett beslutet.

– Risken för bränder är fortsatt hög. Därför faller det sig naturligt att vi nu följer de nationella riktlinjerna och genomför ett totalt eldningsförbud i hela länet, säger Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län.

Han backas av Lars Nyman, räddningschef vid Räddningstjänsten Jämtland.

– Vi står bakom länsstyrelsens beslut, och delar deras bedömning, efter vårt samråd. Bara en liten gnista kan ge upphov till en stor brand, och vi vill inte att någon av misstag ska orsaka något sådant. Det kan få svåra följder, både för personen och samhället, säger Lars Nyman, räddningschef, Räddningstjänsten Jämtland.

Detta gäller från och med lördag 28 juli klockan 12.00 tills vidare

Visa

affarsnyttnorr