braaa

Studiebesök Norrlands Trähus – stommen i ditt projekt

nyheter

2018-08-19 Förra veckan fick medlemmar i Norrskog och andra intresserade en inblick i det framgångsrika företaget i Hammerdal, Norrlands Trähus. Företagets delägare Eva Nässén visade fabriken och berättade om verksamheten.

 

ekorr

Eva Nässén delägare i Norrlands Trähus informerar om företaget som växer och som ”utgör stommen i projektet”.

norr2

Maria Grill är ordförande för Norrskog Strömsunds SBO och det var hon som tog initiativ till ett studiebesök på Norrlands Trähus för att medlemmarna skulle få  insyn i vart skogsråvaran i vissa fall tar vägen. Samtidigt informerade Norrskogs representanter hur man på bästa sätt tar vara på den egna skogen och hur man får ut bästa utfall när det är dags att avverka.  Idag finns många hjälpmedel för de som är medlemmar, bland annat via en app på mobilen. Tjänstemännen finns givetvis att tillgå vid frågor och konsultation.

redkillFr v Lars Grundqvist samt Tobias Jonmeister

Et 50-tal personer hade hörsammat Norrskogs inbjudan att besöka husfabriken i Hammerdal, Norrlands Trähus. Först bjöds på en presentation av företaget och senare en visning i tillverkningslokalerna. Därefter blev det fika och introduktion av Hans Fresk, Norrskogs nya skogsrådgivare i Hammerdal samt en presentation av Norrskogs nya hållbarhetsavtal med Tobias Jonmeister samt Lars Grundqvist.

Som skogsägare är det intressant att följa de olika leden från skog på rot till färdig produkt. Norrlands Trähus var därför ett intressant studiemål och intressant att se att det är stor efterfrågan på virke. Många hus byggs fortfarande i trä och med bra marknadsföring växer marknaden och efterfrågan finns världen över.

Norrlands Trähus är ett av Strömsunds kommun viktiga arbetsgivare och viktig i produktionsmönstret med växande omsättning. Husstommar i varierande storlek levereras till trakterna runt Stockholm. All leverans går med lastbil och därför är det inte lönsamt med längre leveransavstånd, till exempel till Göteborg, det blir för långt avstånd uppger Eva Nässén.

När Norrlands Trähus byggde ut för några år sedan har efterfrågan av färdiga stommar ökat i rasande takt. Produktionen går på högvarv och idag har företaget ett 60-tal anställda. År 2014 när fabriken byggdes ut, låg omsättningen på 60 miljoner och 2017 var omsättningen 100 miljoner kronor.

 

 

affarsnyttnorr