skolor

Strömsunds kommun med i övningsskoleprojekt

nyheter

2018-01-12 Sju skolor och förskolor i kommunen ingår sedan den 8 januari i ett övningsskoleprojekt. Det innebär att lärarna får extra utbildning för att kunna handleda framtidens lärarstudenter.

Den 8 januari började 90 lärare och förskollärare i kommunen en utbildning, för att deras skolenheter ska få kalla sig ”övningsskolor”. Det innebär att det är där som framtidens lärarstudenter ska få sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, skrivs i ett Pressmeddelande.

Flera utbildningsomgångar

Personalen ska först få en gemensam utbildning ”Att arbeta i övningsskola” under sammanlagt sex halvdagar. Sedan följer ytterligare utbildning för handledarna innan vårt övningsskoleområde är fullt redo att ta emot framtidens lärarstudenter. De enheter som är utsedda till övningsskolor i kommunen är Bredgårdsskolan, Hedenvindsskolan samt Bredgårds förskola i Strömsund, Grevåkerskolan samt förskolorna Greveholm och Åshagen i Hammerdal och Rödluvans förskola i Hoting.

Projekt via Mittuniversitetet

Det är Mittuniversitetet som driver projektet med statliga medel, fram till sommaren 2019. Den förändrade organisationen kring VFU ska bidra till ökad kvalité, mer samverkan och ökad koncentration genom att den verksamhetsförlagda utbildningen i framtiden ska ske på särskilda övningsskolor. Samarbetet ska främja kompetens- och skolutveckling inom både universitetet och kommunen samt skapa bättre förutsättningar för rekrytering av nya lärare – både i skolan och förskolan.

affarsnyttnorr