Privat bild. Vasa Vind

Privat bild. Vasa Vind

Strömsund har rätt säga nej till höjda vindkraftverk

nyheter

2018-05-15 Strömsunds kommun har rätt att säga nej till höjda vindkraftverk i Bodhögarna. Det står klar i en vägledande dom från Svea Hovrätt.

Det var år 2010 som Statkraft Sverige Vind AB fick tillstånd att bygga 115 meter höga vindkraftverk i Bodhögarna i Ragunda och Strömsunds kommuner.

Fyra år senare ansökte bolaget om ändring av tillståndet. Bolaget ville få bygga 220 meter höga vindsnurror istället. Strömsunds kommun motsatte sig ändringen, men Miljöprövningsdelegationen och Mark-och miljödomstolen i Östersund gav bolaget tillstånd.

Strömsunds kommun överklagade därmed ärendet till högsta instans, Mark-och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt eftersom Kommunen ansåg att den kommunala vetorätten när det gäller vindkraft, även gäller för ändringar i tillståndet.

Svea Hovrätt har nu kommit med sin dom, där man ger kommunen rätt. Kommunen måste tillstyrka även ändringar i tillståndet för en vindkraftspark. Annars gäller det kommunala vetot. Så här skriver domstolen:

”Det framstår också som olämpligt att en verksamhetsutövare ska kunna kringgå den kommunala vetorätten genom att först anpassa ansökan efter kommunens krav och sedan återkomma med en ansökan om ändringstillstånd. En sådan ordning kan också antas föranleda onödiga processer och skulle dessutom riskera att leda till att kommuner – för att säkerställa att det inte uppförs vindkraftverk som har en annan utformning än de är beredda att godta – överhuvudtaget inte tillstyrker några etableringar.”

I ett parallellfall i Ragunda kommun som gäller Statkrafts vindkraftspark i Björkhöjden/Björkvattnet  river domstolen inte upp beslutet om höjda vindsnurror. Anledningen är att Ragunda kommun har tillstyrkt ändringen i villkoren.

affarsnyttnorr