Håkan Olofsson, chef för Arbetsförmedlingen i Strömsund och Anneli Svensson, kommundirektör, är nöjda med den nya överenskommelsen om extratjänster. 
Foto: Gerd Sjöberg

Håkan Olofsson, chef för Arbetsförmedlingen i Strömsund och Anneli Svensson, kommundirektör, är nöjda med den nya överenskommelsen om extratjänster. Foto: Gerd Sjöberg

Strömsund gör det möjligt hitta arbetskraft

nyheter

2018-02-15 För att stötta människor att komma ut i arbete har staten gjort en satsning på extratjänster för personer som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin under en längre period. Extratjänster kan för många vara första steget ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Förra årets satsning på extratjänster för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har varit framgångsrik. Därför sluter nu kommunen och Arbetsförmedlingen i Strömsund en ny överenskommelse där målet är att skapa 100 stycken under året.

–         För oss är det en möjlighet att hitta framtida arbetskraft, säger socialchefen Aki Järvinen i ett Pressmeddelande.

För att stötta människor att komma ut i arbete har staten gjort en satsning på extratjänster för personer som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin under en längre period. Tjänsterna kan även vara aktuella för nyanlända under vissa förutsättningar.

Målet är 100 extratjänster

Tjänsterna ska stärka individens återgång till arbetsmarknaden och skapa möjlighet att etablera sig. Under 2017 var målet att Strömsunds kommun skulle skapa 40 extratjänster, slutresultatet blev 27 stycken. I år är målsättningen 100 stycken när kommunen och Arbetsförmedlingen i Strömsund väljer att förnya överenskommelsen.

–         Vård- och socialförvaltningen står inför en utmaning med kommande pensionsavgångar och vår absoluta målsättning är att utveckla deltagarna till framtida kollegor inom vård och omsorg. Extratjänster är en välkommen förstärkning och med dessa extra resurser kan vi öka utbudet av servicetjänster till kommuninvånarna samtidigt som vi avlastar personal på våra arbetsplatser, säger socialchefen Aki Järvinen.

”Stärks i sitt självförtroende” Extratjänster kan för många vara första steget ut på den reguljära arbetsmarknaden.

–         Jobbet gör att personerna stärks i självförtroende och självkänsla. Motivation till arbete och utbildning ökar och det går snabbt att lära sig språket. Vi har unga personer som idag har extratjänst men siktar på universitetsutbildning så småningom, säger handläggaren Mai Sandström på Arbetsförmedlingen i Strömsund.

Stärker samarbetet

Överenskommelsen skrevs i dagarna under av kommundirektören Anneli Svensson och Arbetsförmedlingens chef i Strömsund, Håkan Olofsson. Båda två ser det som mycket viktigt för att stötta individer och samtidigt trygga behovet av kompetens.

–         Vi är väldigt glada att vi genom den nya överenskommelsen om 100 extratjänster ytterligare stärker och utökar vårt samarbete. Överenskommelsen kommer att vara en viktig del i att de som står långt ifrån arbetsmarknaden får en möjlighet till egenförsörjning, tillhörighet och att utifrån sina förutsättningar och kompetenser bidra med samhällsnytta, säger de.

affarsnyttnorr