handikapp

Stoppade fiffel för en miljard

nyheter

2018-08-8 Försäkringskassan har hundratalet tjänstemän runt om i landet som arbetar med att utreda anmälningar om bidragsfusk. Den enskilt största gruppen av dessa anmälningar, 41 procent, kommer från allmänheten.

Balansgången mellan att klämma åt bedragare och att sätta funktionshindrade i kläm är dilemmat som ger begreppet målkonflikt ett ansikte.

”Antalet anonyma anmälningar har ökat över tid och har legat ganska konstant på mellan 8 000 och 9 000 per år de senaste åren. Ungefär 15 procent av dessa leder till åtgärd”, uppger Försäkringskassans kontrollverksamhet.

Medvetenheten kring de här frågorna har ökat rejält och före år 2002 var det ju i princip ingen som pratade om att det ens förekom något bidragsfusk i Sverige.

Det finns uppgifter från förra året om att Försäkringskassans kontrollutredningar lett till att 317 miljoner kronor krävdes tillbaka, vilket var en ökning med 33 miljoner från året innan. I samband med detta kunde man också stoppa felaktiga utbetalningar som annars skulle ha kostat 736 miljoner kronor. Totalt handlade det alltså om drygt en miljard kronor. En stor del byggde på de anonyma tipsen.

Anmälningarna rör allt från sjukskrivningar och assistansersättningar till personer som uppbär bostadsbidrag trots att de är sambos eller har inneboende.

Bidragsfusket handlar inte bara om att få ersättning från Försäkringskassan som man inte har rätt till. Fusk med assistansersättning har blivit en lukrativ verksamhet för organiserad brottslighet. I en myndighetsgemensam lägesbild som publicerades i november 2017 nämns exempel på att migranter utnyttjas i organiserade kriminella upplägg.

Det är viktigt för förtroendet att Försäkringskassan arbetar aktivt med att upptäcka och förhindra bidragsbrott och att alla anmälningar utreds.

Skattebetalarna kan inte bara se mellan fingrarna när fusket börjar gå över styr, när pengar som i allt större utsträckning borde gå till de människor som verkligen är i behov av hjälp går till folk som satt i system att fuska. Men tyvärr finns personer som motsätter sig en djupdykning i rättssystemet.

Affärsnytt Norr har utlovat att delge vad vi har att förtälja när vi haft en sittning med Försäkringskassan. Vi vill kunna ge svar på hur Försäkringskassans fortsatta arbete ser ut, skall de svaga och sjuka komma i kläm även i fortsättningen, när det finns människor som inte är berättigade till ersättning tar den största delen av kakan. Men vi får se fram emot en lagskärpning som utlovas 2019.

Vi återkommer, nu när semestertiderna i stort är över.

Här kommer lite FAKTA från tidigare år:

Så här anmäldes fusket 2013:

Tips från allmänheten: 41 procent

Handläggare: 28 procent

Myndigheter: 17 procent

Riktade kontroller: 13 procent

Övrigt: 1 procent

Resultat från kontrollutredningar under tre år:             

Upptäckt felutbetald ersättning

2011: 282 miljoner kronor

2012: 284 miljoner kronor

2013: 317 miljoner kronor

Stoppade framtida utbetalningar:

2011: 728 miljoner kronor

2012: 724 miljoner kronor

2013: 736 miljoner kronor

Antal utredningar som lett till åtgärd

2011: 4 787 stycken

2012: 5 229 stycken

2013: 5 659 stycken

Det går att utläsa av redovisningen att fusket ser ut att escalera med åren. Hur det såg ut 2017 återkommer vi om.

 

Barbro Ericson ansvarig utgivare

affarsnyttnorr