Susanne Hansson kommunalråd Strömsund.

Susanne Hansson kommunalråd Strömsund.

Starka kandidater till Socialdemokraternas styre i Strömsund

nyheter

2017-12-4 Nu är listan över Socialdemokraternas kandidater till olika poster inom partiet fastställt. Det är ordföranden till olika nämnder och styrelser under mandatperioden 2019-2022.

Listan har genomgående kända kandidater som har mångårig erfarenhet av arbetet inom Socialdemokraterna och de olika verksamhetsområdena.

Kommunstyrelsens ordförande; Susanne Hansson, Strömsund.

Kommunstyrelsens vice ordförande; Göran Bergström, Strömsund.

Barn- Kultur- och Utbildningsnämndens ordförande; Lena Johansson, Lövberga.

Socialnämndens ordförande; Karin Näsmark, Havsnäs.

Miljö- och Byggnämndens ordförande; Lars Andreasson, Norråker.

Gemensamma nämnden för Närvård i Frostvikens ordförande; Ardis Lindman, Björkvattnet.

Revisionen; Kent Wassdal, Kyrktåsjö.

Ordförande valnämnden; Marie Gabrielsson, Ulriksfors

Strömsunds utvecklingsbolag AB, ordförande; Göran Bergström, Strömsund.

Jämtlandsvärme AB, ordförande; Lennart Oscarsson, Hammerdal.

Strömsunds Hyresbostäder AB, ordförande; Bengt Bergqvist, Strömsund.

Ordförandekandidat till Kommunfullmäktige kommer att utses vid Arbetarekommunens representantskap i februari 2018.

affarsnyttnorr