Plattor

Spillbetong blir plattor – miljösmart samarbete

nyheter

2018-11-2 Fjärrvärme som uppvärmning, översyn av energiförbrukningen och minskat svinn tack vare samarbete med kommunen. Att vara miljömedveten är självklart för SCF Betongelement AB i Strömsund.

– För oss är det viktig att vara klimatsmarta och miljövänliga eftersom det är något våra kunder efterfrågar, säger produktionsledaren Åsa Andersson i ett Pressmeddelande.

Det finns många goda exempel från näringslivet i kommunen när det gäller att arbeta miljövänligt, SCF Betongelement ett. Strömsundsföretaget är ett av de ledande betongelementföretagen i Sverige.

Spillbetong blir trädgårdsplattor

Varje dag skapar verksamheten cirka 1 kubik avfall, spillbetong som sedan ett par år tillbaka blir till trädgårdsplattor och legobitar som kommunen kan använda i sina verksamheter.

– Jag såg att vi hade ett behov av hårdgjorda ytor och därför kontaktade jag SCF. Av spillbetongen tar de nu fram underlagsplattor som är 2×3 meter. De använder vi bland annat på våra återvinningscentraler och det fungerar väldigt bra, säger Karl Texmo, VA- och renhållningsingenjör.

Minskar avfallet

Tidigare gjöt SCF koner av spillbetongen som sedan gick att krossa och använda som fyllnadsmaterial. Men det var både energikrävande och inte lika fördelaktigt ur miljösynpunkt. Dessutom var det svårt att sälja fyllnadsmaterialet.

– Med plattor och legobitar har vi nu dessutom möjlighet att gjuta in armeringsspill vilket gör att vi kan minska det totala avfallet. Det är värdefullt för både oss och miljön, säger produktionsledaren Åsa Andersson.

Viktig konkurrensfördel

Som företag menar hon att det är en viktig konkurrensfördel att vara klimatsmart och miljövänlig.

– Det är något våra kunder efterfrågar. Även om priset fortfarande är en nyckelfråga så krävs en viss miljöprestanda för att få lämna offert på vissa byggen. Hållbarhet är viktigt för hela byggbranschen därför känns det bra att jobba med betong som är ett robust och långsiktigt hållbart material med lång livslängd och litet drift- och underhållsbehov. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent. Att vi nu gjuter plattor och legobitar gör att betongspillet upphört och att armeringsspillet minskat, säger Åsa Andersson.

Utöver att återanvända spillbetongen använder SCF i så stor utsträckning som möjligt så kallad bascement som ger en lägre koldioxidbelastning på miljön. Fabrikerna värms med fjärrvärme och man ser regelbundet över energiförbrukning och transporter.

– Vi tittar även på logistiklösningar för järnvägstransporter, säger Åsa Andersson.

På bilden visas att kommunen lagt ut plattor på en av återvinningscentralerna för att kunna hantera behållare med palltruckar vid lastning/lossning. Foto: Karl Texmo

affarsnyttnorr