Torbjörn Laxvik vid Vindkraften.

Torbjörn Laxvik vid Vindkraften.

Snabbt agerande och snabba beslut – ger resultat

nyheter

2017-09-15 Det gäller att ligga i framkant och hoppa på tåget innan det går. Så kan man sammanfatta krafttagen från ledningen inom Vindkraften och Strömsunds kommun.

Bläcket hann knappt torka på beslutet om kommande vindkraftspark utanför Hammerdal förrän man började agera för att få tillbaka vindkraftsutbildningen till Strömsund. En utbildning som drogs in för något år sedan när antalet nybyggda parker började minska och länet krävde inte så stor påfyllnad av tekniker. En tvåårig utbildning vid Hjalmar Strömerskolan.

Torbjörn Laxvik vid Vindkraften uppger att av samtliga utbildade tekniker i Strömsund har samtliga jobb häromkring förutom en. Ett bra resultat som man ska kämpa för.

Nu tar man chansen igen för att göra ännu en ansökan om utbildningen och den här gången kommer ansökan att väga tungt tack vare kommande vindkraftssatsning, det framhåller kommunalråd Göran Bergström som är på hugget för att lyfta Strömsund i kompetens och utveckling. Det gäller att hoppa på tåget innan det går.

göran anders

Fr v Håkan Olofsson chef för Arbetsförmedlingen Strömsund, Göran Bergström samt Anders Pålsson Fyrås Trä som diskuterade grustäkt för vindkraftsbygget utanför Hammerdal.

 

affarsnyttnorr