Älg4

Skyhöga betesskador i länet

nyheter

2019-07-14 Jämtlands län ligger långt över målet gällande betesskador visar en ny inventering. Det uppger P4 Jämland.

Betesskador i ungskog har varit stora i norra Sverige och fortsätter att vara så. Skadorna kan leda till sämre kvalité på virket, att träden växer sämre och framförallt så kostar det samhället miljarder.

Som betesnivåerna ser ut nu i landet så kostar det 7,2 miljarder. Det är ju faktiskt ganska mycket pengar av BNP, säger Magnus Hedspång på Skogsstyrelsen.

En ny inventering av Skogsstyrelsen visar att de årliga betesskadorna i Jämtlands län är hela 14 procent – långt över målet på 2 till 5 procent. Magnus Hedspång menar att det är två saker som behöver göras för att minska betesskadorna.

Man ska minska andelen hjortdjur, det är det kortsiktiga perspektivet. Sen när det gäller Jämtlands län så handlar det om att man planterar tall på tallmark, säger han till Radio Jämtland.

Erfarenhet som kostar

älg3

Bete2

Tidigare har Affärsnytt Norr tagit upp den stridbara frågan om en generösare tilldelning av älg som får fällas inom området Frostviken – Alanäs – Strömsund med flera närliggande områden.

För att ta del av älgens framfart inbjöd Norrskog till en exkursion en kväll i juni till skogarna vid Gärdnäs – Näxåsen – Ringvattnet. Skogsägare och andra intresserade var inbjudna att besöka en privat markägares skogsskifte, Ingemar Mårtensson Gärdnäs, där älgen hade betat på all tall och till och med gett sig på att beta gran i stor omfattning. I vanliga fall står inte gran så högt på älgens favoritföda men finns inget annat att äta så blir det såhär.

Mårtensson uppgav att han hade ansök om högre tilldelning hos Älgskötselområdet men fått nej. Tilldelningen fälldes efter en dryg timma och därmed var älgjakten för hans del över. Ändå hade han och hans jaktkompisar flera älgobservationer på området. Det finns för mycket älg på min mark, uppgav han, men jag får ingen respons när det framförs.

Han anser att representanterna för  Älgskötselområdet håller nere tilldelningen och därför får man dras med allt för höga betesskador. En kostnad som drabbar skogsägaren.

Text: Barbro Ericson

Bild: Thomas Mårtensson Norrskog

affarsnyttnorr