Vy från Frostviken. Privat bild.

Vy från Frostviken. Privat bild.

Skotersafari med fina leder – framtidens attraktion

nyheter

2017-09-15 När Landshövding Jöran Hägglund var på besök i Strömsund under onsdag deltog också representanter från Skoterprojektet Hållbar Skoterturism i Frostviken. Dessutom fanns turistentreprenörer på plats.

I onsdags när Landshövdingen fanns i Strömsund fick han många positiva inslag av kommunen med framgångsrika företag och uppbyggnad av en vindkraftspark som kommer bli en av Europas effektivaste och modernaste i sitt slag. Men vi ska inte glömma andra saker och upplevelser som genererar både pengar, ordning och reda. Nu syftar vi på de framgångar som Skoterprojektet ”Hållbar skoterturism i Frostviken” har rönt. En modell som säkert kommer att tillgodose även andra skoterklubbar i Strömsunds Kommun men också i andra kommuner.

Projektledare Seija Klingberg.

Projektledare Seija Klingberg presenterade på mötet en halvtidsutvärdering och hon visade också den skoterfilm som kommer att släppas in närmaste veckan. En underbart vacker film som utan tvekan kommer locka både äventyrare och de som ”tar dagen som den kommer” till snövita vidder.

Vad innebär då detta projekt kan man undra. Ja i korta ordalag betyder det att skotertrafik skall ske under ordnade förhållanden. Skotertrafiken skall hänvisas till markerade leder och de som önskar sig friåkning finns också platser som är väl utmärkta. Man vill få bort okynnesåkningen som skapar irritation och i vissa fall kostnader för markägaren när det körs i områden med skogsplanteringar. Med ett regleringsområde, informeras var man får köra och inte köra.  Det skall inte vara ”vilda västern” bland skoteråkarna, framhöll Ronald Rodin från Munsvattnet. Han visade en kartskiss över en tänkbar nydragning för att kringgå ett privatskifte där ägaren inte vill ha någon led. Det är en markägarfråga som snabbt måste lösas inför säsongen.

DSC00051Fr v Berne Brenje Big River Camp Storåbränna och Ronald Rodin Munsvattnet

Det ligger ett oerhört stort arbete bakom projektet och hittills har allt löpt på bra. Kontakt har tagits med 220 markägare där 170 har skrivit på. Men man stötte på patrull eftersom en privat markägare hade vänt sig till Länsstyrelsen och uppgett att han inte vill ha någon led på sin mark. Det ledde till att tiden gått och än har man inte uppnått någon lösning. Nu skall en diskussion med intilliggande skogsägare Holmen Skog tas upp om att få lägga leden på deras mark. Något som måste klaras ut innan det blir vintersäsong igen.

Under mötets gång tog kommunalrådet Göran Bergström helt sonika upp telefonen och ringde en av Holmens representanter för att bestämma tid för ett möte, där Länsstyrelsen, kommunen, Frostvikens Skoterklubb och en representant från Turistentreprenörerna skall delta.

olaFr v Ola Sundqvist Rid i Jorm och Bengt Blom Jormvattnets Fiskecamp

Det finns som sagt mycket att erbjuda och mycket tack vare intresset av skotersafari från naturälskare från andra länder. Intresset är stort hos både fransmän och ryssar med god ekonomi. De hyr skotrar och kör sönder så verkstadens portar står öppna. De vill ha boende och mat och de vill också ha någon som guidar.

Det har Berne Brenje i Storåbränna fått erfara. Han har den stora anläggningen Big River Camp och under hösten är det övervägande jaktgäster som bokar men när det blir vinter då är det skoter som gäller. Han har också synpunkter på att många leder är dåligt skötta. Det innebär att då kör förarna utanför leden för att slippa ”puckel pist-åkning” och med tiden har de kommit allt för långt utanför leden. Ska man locka med skotersafari då måste det vara leder som de klarar av att åka.

Vid en olycka har det hänt att inte räddningstjänsten med skoter och pulka kan undsätta den skadade eftersom leden är allt för dålig för en sådan transport.

Dagens skoteråkning har under tid blivit något av långåkning för många. Folk kör från Östersund och Steinkärr till Storåbränna och Jorm över en dag. Och vad Ronald Rodin uppger så är tanken att nästa säsong blir det köra av på fina leder från Åkersjön till Finland.

Ola Sundqvist Rid i Jorm berättade att tidigare fick Skoterklubben in runt 250.000 kronor på frivillig avgift från skoteråkarna. När aktiebolaget bildades i fjol och med deras regelsystem så betalades det in 860.000 kronor. En avsevärd ökning och det hör till undantagen att inte avgiften betalas.

Det är bara till att konstatera, med bra skoterleder, klara direktiv och ett bra affärsupplägg så kommer slantarna att flyta in.  Allt tack vare den natursköna miljön vi omges av och som aldrig sinar om den bara vårdas med respekt och hänsyn.

 

 

affarsnyttnorr