Rektor Heidi Sundelin och biträdande rektor Peter Wilhelmsson.

Rektor Heidi Sundelin och biträdande rektor Peter Wilhelmsson.

Skolelever avstängda två veckor efter slagsmål

nyheter

2018-10-8 För drygt en vecka sedan drabbade två flickor samman i ett slagsmål på Hjalmar Strömerskolan Strömsund. Får absolut inte hända uppger skolledningen. Nu är flickorna avstängda från skolan två veckor.

Som Affärsnytt Norr tidigare skrivit om blev Polisen kallad till Hjalmar Strömerskolan i Strömsund förra fredagen efter att en flicka ville göra en anmälan om misshandel av en annan elev. När Polisen kom till skolan så var redan allt lugnt, så långt.  Den ena flickan var tillbaka i klassrummet medan den andra flickan gjorde en polisanmälan tillsammans med Polisen.

Däremot uppstod ett ”mindre tumult” utanför skolan, uppgav Polisen. Någon hade ringt den ”misshandlade” flickans mamma och berättat att hennes dotter blivit slagen. Därmed infann hon sig utanför skolan med fyra andra kvinnor som förstärkning för att ingripa.

Mamman var beväpnad med en käpp, stång eller ett rör på cirka 60 centimeter, där går åsikterna isär, men i vilket fall hade hon med sig ett tillhygge. Då fanns redan Polisen på plats och tillsammans med några lärare fick de henne att lugna ner sig och fick sällskapet att lämna skolgården.

Nu vill skolans rektor Heidi Sundelin och Peter Wilhelmsson, biträdande rektor, lämna information om vad som blev påföljden för de två eleverna. Och vad man som skolledare vidtar för åtgärder.

-Skolan skall vara en lugn och trygg plats och alla skall känna sig säkra. När något liknande händer, där elever börjar slåss har rektorn möjlighet att stänga av eleven i väntan på beslutet av huvudmannen enligt Skollagen för att skapa trygghet och studiero under en tid framöver. Händelsen skall rapporteras huvudmannen som sedan tar beslutet om avstängningen. Huvudmannen för Hjalmar Strömerskolan är Kommunstyrelsen.

En genomgående utredning och uppföljning görs alltid om vad som har hänt, skoleleverna informeras och skolledningen påtalar hur allvarligt man ser på det inträffade, säger Sundelin och Wilhelmsson.

-Vi har rutiner med stöd av Skollagen om hur våld i skolan skall hanteras och den ordningen följer vi, säger de två rektorerna.

Skola för elever i alla kunskapsnivåer

Skolan idag är beredd att erbjuda utbildning till elever från många olika länder och anpassar undervisningen utifrån elevernas olika kunskapsnivåer utifrån hur många år man har haft möjlighet att gå i skolan innan.

-Ja vi har elever som kan vara analfabeter och vi har också elever som snabbt går till högskolestudier. Språken är många och skolans målsättning är att alla elever skall nå bästa möjliga studieresultat.

Gymnasiet har ungefär 300 elever i höst. Totalt med vuxenskolan, Komvux, yrkeshögskoleutbildning samt SFI-utbildning rör det sig om runt mellan 500- 600 elever, uppger Sundelin.

Det skall tilläggas att Strömsunds skolor över lag får fina lovord. Utbildningens kvalitet är hög och där god kamratanda råder. Bara att hoppas att det senast inträffade tumultet var en engångsföreteelse, även om det var en gång för mycket. Det är alla överens om.

Text o bild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr