renflytt

Ska lära sig samisk kultur

nyheter

2017-09-29 Den 10 oktober får alla barn i Strömsund mellan 6 år och 12 år lära sig hur Samerna hade det ´förr. De skall få leka och lära om Samisk kultur på Hembygdsgården.

I höst startar Mánáid ráidu, barnens rajd, på Strömsunds hembygdsgård. Här ska barn i åldrarna sex till tolv år få leka och lära sig om samisk kultur. De skall bland annat få vara med och jobba, hämta renar, packa pulkor. leda rajden och sätta upp en kåta.

Det är Strömsunds kommun som står för arrangemanget som pågår under vecka 41 till 43. De två första veckorna har man öppet på tisdagar och torsdagar, den sista veckan på måndag och onsdag.

En intressant upplevelse som barnen får vara med om, helt gratis!

affarsnyttnorr