Foto Be. Susanne Hansson kommunalråd Strömsund.

Foto Be. Susanne Hansson kommunalråd Strömsund.

Samma majoritetsstyre i Strömsunds kommun

nyheter

2018-10-12 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Strömsunds kommun fortsätter styra under kommande mandatperiod. Med bibehållen majoritet i kommunfullmäktige har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommit överens om den politiska inriktningen. Vi tar gemensamt det långsiktiga ansvaret för kommunens ekonomi med en gemensam budget i balans.

I ett Pressmeddelande presenterar kommunalrådet Susanne Hansson, Socialdemokraternas framtida arbetsplan:

Vi kommer tillsammans att

  • Prioritera satsningar som motverkar arbetslöshet hos unga män och kvinnor.
  • Behålla grundskolorna på nuvarande orter i kommunen.
  • Jobba med klimat-, miljö- och hållbar utveckling.
  • Erbjuda kostnadsfri kulturskola för våra barn och ungdomar.
  • Prioritera närproducerade livsmedel till vår kommunala matproduktion.
  • Satsa på friskvård för kommunens anställda.
  • Utveckla medborgardialogen med särskilt fokus på ungdomars delaktighet.
  • Fortsätta bygga ut det kommunala fibernätet.
  • Fortsätta samverkan med näringslivet för att trygga kompetensförsörjningen.
  • Utveckla den kommunala servicen.

Vi är tacksamma för det stora förtroendet vi fått från väljarna och kommer fortsätta vårt arbete för utveckling och tillväxt i Strömsunds kommun, säger Susanne Hansson.

 

 

affarsnyttnorr