Fr v Kate Beck, Thomas Lundström, Håkan Olofsson och Karin Holmquist. Foto Pernilla Gunnarsdotter Persson

Fr v Kate Beck, Thomas Lundström, Håkan Olofsson och Karin Holmquist. Foto Pernilla Gunnarsdotter Persson

Samarbete i Strömsund lyfts som gott exempel på Dua-dagen

nyheter

2017-11-15 Arbetslösheten bland unga och nyanlända i Strömsunds kommun har minskat tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, facket och privata näringslivet. Nu är sex representanter specialinbjudna till Dua-dagen i Stockholm 20 november för att dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra.

Arbetslösheten bland unga och nyanlända ska minska. Det är målet med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) som arbetar på regeringens uppdrag. Tanken är att det ska ske genom samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen, bland annat genom praktik och extratjänster. I Strömsund startade samarbetet i december 2015 och har blivit mycket framgångsrikt. Det glädjebeskedet kommer från Strömsunds kommun i ett pressmeddelande.

–         Ungdomsarbetslösheten har sedan dess sjunkit från 21 till 16 procent. Vårt samarbete ger resultat, säger Håkan Olofsson, sektionschef Arbetsförmedlingen Strömsund. 

Unik styrgrupp ger resultat

I styrgruppen för Dua-samarbetet sitter representanter från kommunen, Arbetsförmedlingen, fackförbundet Kommunal och privata näringslivet. En tämligen unik konstellation som nu blivit inbjudna att delta på Dua-dagen i Stockholm 20 november.

–         Vi ska medverka på ett seminarium om samverkan och i en paneldebatt. Vi får där möjlighet att berätta hur vi tänkt och gjort här. För oss har det blivit en framgångsfaktor att ha både fack och näringsliv med oss, säger Karin Holmquist, chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen.

Viktigt att ta emot praktikanter

Kate Beck är ordförande för Kommunals sektion i Strömsund. Hon vittnar om att svårigheten att rekrytera och hitta vikarier är det största arbetsmiljöproblemet för medlemmarna. Dua-samarbetet har öppnat upp för bra dialog och ett samlat grepp, det har även bidragit till att öka förståelsen för hur viktigt det är att ta emot praktikanter.

–         Vi ser redan idag konsekvenserna av pensionsavgångarna, många arbetsplatser går kort om personal. Därför är det viktigt att arbetsgivare och fack arbetar tillsammans, bland annat med att lyfta hur viktigt det är att alla arbetsplatser tar emot praktikanter. Vi ser att våra medlemmar börjar få större förståelse. En praktikant kan i slutändan bli en ny kollega, säger hon.

Thomas Lundström som driver ICA Simonsons i Strömsund ser även han många fördelar med samarbetet. I butiken har han skapat ett lärlingsprogram som senaste åren tagit emot ett 20-tal personer för arbetsträning eller praktik.

–         Samarbetet är mycket värdefullt och gör det enklare för mig att rekrytera, säger han.

Mer information om Dua och Dua-dagen finns på www.dua.se

Mer information Karin Holmquist, förvaltningschef, 0670-161 86 Håkan Olofsson, sektionschef Arbetsförmedlingen Strömsund, 010-488 83 85 Kate Beck, ordförande Kommunal Strömsund, 070-603 86 56 Thomas Lundström, ICA Simonsons, 070-288 43 43

affarsnyttnorr