deklara

Rotavdrag vanligast bland män

nyheter

2018-06-21 Rotavdrag används mest av män medan rutavdraget är vanligast bland kvinnor. Det genomsnittliga rotavdraget för både kvinnor och män är cirka 15 000 kronor per år och det genomsnittliga rutavdraget 5 000 kronor. Båda avdragen används mer av personer med högre inkomster än genomsnittsbefolkningen. Detta är några slutsatser i en färsk rapport från Skatteverket.

Skatteverket presenterar på uppdrag av regeringen en fördjupad analys avseende könsuppdelad statistik på skatteområdet 2006-2015. Fördjupningen avser rot- och rutavdrag, investeringssparkonton och delägare i fåmansbolag.

Rot- och rutavdrag

Rotavdraget används mer av män än av kvinnor och det är män mellan 65 och 70 år, med högre inkomster än genomsnittet, som använder avdraget mest. Fler kvinnor än män använder istället rutavdrag. Kvinnor över 70 år samt höginkomsttagare med barn är överrepresenterade användare av dessa avdrag. Mönstren för vad kvinnor och män köper för typ av tjänster inom respektive avdrag är ganska lika och även beloppen som man köper tjänsterna för.

– Rotavdrag har använts mest till bygg, målning och tapetsering samt VVS-arbeten. Rutavdrag har till 95 procent använts för städtjänster, säger Ida Björklund, analytiker vid Skatteverkets analysstab.

Användandet av både rot- och rutavdrag har visat sig minska det närmaste året efter att personerna fått barn, men sedan öka till en högre nivå än innan barnet föddes. Personer använder avdragen mer om de får fler barn, upp till tre barn, men de som har fyra eller fler barn har ett minskat användande.

Delägare i fåmansbolag

Skatteverket har även gjort en fördjupad jämställdhetsanalys av delägare i fåmansbolag. Andelen kvinnor i den gruppen är cirka 25 procent. De tar ut lägre lön och utdelning än vad manliga delägare gör. Både män och kvinnor som äger fåmansbolag tjänar dock mer än genomsnittsbefolkningen.

Investeringssparkonto

Könsfördelningen bland de 1,8 miljoner personer som hade investeringssparkonto 2016 var ganska jämn, kvinnorna hade 48 procent av kontona. Men kvinnorna ägde endast 36 procent av det totala kapitalunderlaget.

affarsnyttnorr