Foto: Svensk Jakt

Foto: Svensk Jakt

Riptillgången är rekordstor

nyheter

2018-08-24 Årets ripinventeringar är klara och resultaten visar att det inte funnits så mycket ripa i södra fjällkedjan sedan inventeringarna startade 1996. Även i norr pekar det uppåt med en bättre föryngring än väntat. Det skriver Naturvårdsverket i ett Pressmeddelande.

Hur mycket ripa det finns beror på många faktorer. I norra delen av fjällkedjan är det längre mellan toppår än i södra delen. Orsakerna bakom de olika fluktuationsmönstren är många där smågnagare, rovdjur och väder spelar in.

– I södra delen av fjällkedjan har vi inte haft så mycket ripa sedan inventeringarna startade 1996. Detta innebär dock inte att antalet jaktmandagar går att öka. Maximalt antal är tre jaktmandagar per kvadratkilometer, vilket även gäller i år, säger Tommy Dadell, länsstyrelsen i Jämtland.

Effekterna av jakt på ripa debatteras ofta och en fråga som återkommer är om det finns en risk för ett för stort uttag av dalripa och fjällripa. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län har uppdraget att upplåta småviltjakt ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Lärande förvaltning Förvaltningen av ripa där man både inventerar och samlar in avskjutningsstatistik är ett bra exempel på hur en adaptiv förvaltning bör läggas upp.

– De svenska ripinventeringarna, där utbildade jägare och hundförare genomför arbetet i fält, i kombination med att över 90 procent av jägarna rapporterar in avskjutningsstatistik, är ett internationellt gott exempel på hur man förvaltar en art som många vill jaga, säger Maria Hörnell-Willebrand, Naturvårdsverket.

Jägare och hundklubbar gör jobbet Inventeringen administreras av Länsstyrelserna i de fyra nordliga länen och genomförs av jägare och hundklubbar. Det är en arbetskrävande metod där varje inventeringsgrupp går mellan 80–150 kilometer i varje inventeringsområde.

– Vi har ett nära samarbete med hundklubbarna i Västerbotten som genomför inventeringarna varje år. Utan hjälp av alla som ställer upp och inventerar skulle det vara svårt att följa upp effekterna av jakt, säger Torleif Eriksson, länsstyrelsen i Västerbotten

Stabilt förvaltningssystem Frågan om jakttrycket på ripa kan bli för högt aktualiserades när mer än 60 000 kvadratkilometer av statens mark ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen öppnades för allmän småviltsjakt 1993. Först ut med att inventera genom Distance sampling på statens mark i fjällen var Länsstyrelsen i Norrbotten.

– Resultaten från ripinventeringarna används på två sätt, dels för att anpassa jakttrycket genom att sätta gränser för hur mycket ripa som får skjutas, dels som ett mått på hur tidigare års jakt påverkat rippopulationerna, säger Nicklas Tuorda, länsstyrelsen i Norrbotten.

Nytt område i Dalarna I Dalarna inventeras skogshöns i flera områden och i fjol började man använda samma metod även på Fulufjället.

– Förvaltningen av småviltsjakten är viktig och det är värdefullt att ha jämförbara data så att vi kan se hur populationerna i Dalarna förhåller sig till övriga områden, säger Urban Gunnarsson, länsstyrelsen i Dalarna.

affarsnyttnorr