Resursbrist i sjukvården drabbar patienter

nyheter

2017-12-12 Resursbrist inom ambulansen förorsakar stress för personalen och patienterna blir lidande. I tre avvikelserapporter har Region Jämtland Härjedalen beskrivit missförhållanden för ambulanspersonalen som orsakas av just resursbrist.

Det blev en ändrade jourläkartider på hälsocentralen i Strömsund och det har I en avvikelserapport har det framförts liksom att det behövs två dygnet-runt ambulanser i området.

Tre rapporterade händelser har inkommit och en inträffade på Dundermarknaden i somras. Då fanns ingen jourläkare på plats efter klockan 21.00, det ledde till att en patient som behövde sys inte fick läkarvård. Ambulanspersonalen behövde åka på ett uppdrag med högre prioritering.

I ett annat fall behövde ambulanspersonalen neka ett larm för att de inte orkade mer. SOS ska ha diskuterat om besättningen verkligen orkade ta fler larm eftersom de såg den höga arbetsbelastningen.

I det tredje fallet påpekas att ambulanspersonalen inte hunnit göra en fullvärdig bedömning av en patient innan man blev kontaktade av SOS på grund av ett larm med högre prioritering. Det ska ha lett till missnöjda patienter och anhöriga, samt inre stress för personalen.

affarsnyttnorr