Göran Bergström kommunalråd Strömsund

Göran Bergström kommunalråd Strömsund

Rejäl höjning av VA-taxan i Strömsund

nyheter

2018-12-17 Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Strömsund förra veckan kom förslag från Göran Bergström (s) att VA-taxan skall höjas vid årsskiftet. Det fick starkt stöd av övriga ledamöter och klubbades igenom. Det innebär en höjning för villaägare med 795 kronor per år.

Det finns idag 600 kilometer VA-ledningar och nu är det dags att tänka på investeringsbehovet som beräknas ligga på drygt 130 miljoner kronor under de närmaste 30 åren. Därför blir det en höjning av taxan vid årsskiftet. Vilket  innebär att en villaägare får betala en årsavgift på 6.742 kronor i brukningsavgift. Det blir en kostnadsökning på 795 kronor i förhållande till årets avgift. En lägenhetsinnehavare får betala 536 kronor mer 2019 jämfört med 2018.

Anslutningsavgiften till det kommunala vatten- och avloppsnätet för en villaägare blir 70.000 kronor,  motsvarande en höjning av 36 %. Redan idag har Strömsunds kommun den näst högsta taxan i Sverige.

Förslaget fick bifall av övriga 34 fullmäktigeledamöterna och höjningen är ett faktum.

affarsnyttnorr