Här är början av arbetet med rastplatsen i Strömsund.

Här är början av arbetet med rastplatsen i Strömsund.

Rastplats Strömsund är på G

nyheter

2018-04-17 På en av Strömsunds vackraste platser bygger nu Trafikverket en rastplats strax intill brofästet på Näsvikensidan. En vidunderlig utsikt kommer att locka många trafikanter att så småningom stanna till här.

Trafikverket bygger en ny rastplats vid Strömsund efter en utredning där man kartlagt befintliga rastplatser. Rastplatsnätet behöver förtätas så att man får en sträcka på ca 8-10 mil mellan varje rastplats.Rastplats Strömsund byggas vid Strömsundsbron, Näsviken, söder om bron.

Enligt Trafikverket så finns i dag inga rastplatser längs E45 mellan Ytterhogdal och Hoting, en sträcka på 290 km. Därför planeras byggnation av en rastplats i Svenstavik, Häggenås och Strömsund, längs E45:an. Rastplats Strömsund är nu på G vilket innebär att här skall trafikanter stanna för och vila och varva ner under bilfärden.

”För att beakta yrkestrafikens krav på kör- och vilotider ska vissa tidsintervaller gälla för de nationella stamvägarna och regionens utpekade stråk, till exempel viktiga gods- och eller turiststråk. En förtätning av rastplatsnätet ger ökade möjligheter till stopp och raster”, uppger Trafikverket.

Projektet omfattar

  • Parkeringsplatser
  • Parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga
  • Toalett för personer med nedsatt rörelseförmåga
  • Bord med sittplatser
  • Sopkärl
  • Information
  • Belysning
affarsnyttnorr