tn_DSC07630

Projektledare till kommunen söks

nyheter

2019-01-31 Strömsunds kommun söker projektledare 100 %. Kanske är det något för den som vill flytta tillbaka till Strömsund igen men saknar jobb.

Är du intresserad av att arbeta med utveckling av ledarskap och medarbetarskap? Utveckla det till ett salutogent förhållningssätt? Då har vi projektet för dig! Strömsunds kommun ska genom Svenska ESF-rådet genomföra ett projekt där både chefer och medarbetare deltar och tillsammans utvecklar både ledarskap och medarbetarskap. Projektet ska arbeta värdegrundsbaserat och salutogent, skriver Strömsunds kommun i sökningen.

Salutogent är ett ord som hörs allt oftare i samband med arbetsmiljö. Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det är ett sätt att tänka, ett sätt att vara och ett sätt att göra. Att göra tillvaron begriplig, hanterlig och meningsfull är en framgångsfaktor! Det är ett modernt sätt att arbeta både i vård, omsorg och skola och på senare tid även inom arbetsmiljö.Projektet syftar till utbildningsinsatser på individnivå för en användbar modell i ett salutogent/ hälsofrämjande förhållningssätt och ett livslångt arbetsliv. Att använda våra värdegrundsord ansvar, delaktighet och respekt som bas för dagliga beteenden och beslut skapar förståelse och vilja till ett inkluderande förhållningssätt. Känsla av sammanhang skapar trygghet, handlingskraft och motivation. Detta är ett led i att främja goda hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat.

Vi söker dig som har intresse av att utveckla medarbetare och har lämplig högskoleutbildning, gärna HR-inriktad med/och/eller ledarskapsutveckling. Självklart arbetar du självständigt och tar egna initiativ och är drivande så att projektet får de bästa förutsättningar att lyckas. Du ska vara intresserad/ha kunskap om den salutogena teorin, jämställdhet, tillgänglighet och ha kunskaper om ickediskriminering. Har du tidigare arbetat i projekt är det positivt!
Personliga egenskaper som passar projektet är god kommunikation, lätt för att samarbeta, förmåga att lyssna och struktur. Självklart uttrycker du dig naturligt i skrift. Körkort – absolut!

Du kommer att arbeta i projektet tillsammans med kommunens HR-enhet samt upphandlade utbildningsleverantörer. Din arbetsuppgift är att styra projektet i riktning mot uppsatta mål, ansvara för rapportering till projektägare, medfinansiärer och andra intressenter. Du koordinerar arbetet, organiserar och bjuder in till planeringsmöten, styrgruppsmöten och övriga möten samt ansvarar för intern och extern information om projektet.

I arbetsuppgifterna ingår övergripande ansvar för projektets ekonomi och upphandlingar.
Projektet pågår under perioden 1 februari 2019–31 juli 2021. Anställningstiden är snarast till och med 31 juli 2021.
Välkommen med din ansökan, uppmanar Strömsunds kommun.

affarsnyttnorr