Ordförande Susanne Hansson.

Ordförande Susanne Hansson.

Stort plus i kanten vid bokslut för Strömsund

nyheter

2018-02-28 2017 års bokslut visar ett resultat på plus 27 miljoner kronor. Högre statsbidrag och ersättningar än beräknat bidrar till plussiffrorna. Samtidigt är det stora skillnader mellan verksamheterna.

–         Under många år har vi städat vår ekonomi och amorterat bort alla lån vilket nu gör att vi kan klara tuffa tider. I stället för att betala räntor till långivare kan vi lägga pengarna på kommunens verksamheter som kommer våra medborgare till nytta, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson i ett Pressmeddelande.

När Strömsunds kommun nu är klar med bokslutet för 2017 visar siffrorna ett plusresultat på 27 miljoner kronor. Det är liksom förra året ett stort överskott, men en omläggning i bokföringen bidrar till 10 miljoner av överskottet.

–         På grund av nya redovisningsregler har kommunen ändrat sitt sätt att redovisa investeringar. I år ingår det med 10 miljoner i det positiva resultatet. Det är alltså ingen egen prestation, förklarar ekonomichefen Veronica Hjorter Stenklyft.

Stora skillnader mellan verksamheterna Det är stora skillnader i resultaten mellan kommunens olika verksamheter. Vården går back 13 miljoner kronor och övriga verksamheter går plus 18 miljoner. Högre statsbidrag och ersättningar än beräknat från Migrationsverket och Skolverket bidrar till överskottet. Vårdens stora underskott beror bland annat på att placeringarna av barn och vuxna kostat mer än budgeterat. Kostnaden för personlig assistans har också blivit dyrare.

Positivt flyttnetto Det är fler som flyttat in än ut från kommunen under året, det gör att flyttnettot visar på plus 39 personer. 2016 års totala befolkningsökning påverkade kommunens ekonomi positivt.

–         Det positiva flyttnettot är mycket glädjande. Det är absolut nödvändigt att många fler väljer att flytta till kommunen för att klara framtida rekryteringsbehov, både inom det privata näringslivet och den offentliga verksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson.

God ekonomi säkrar kommande investeringar Kommande år väntar många stora investeringar. Det goda plusresultatet gör att kommunen stärker sin ekonomi och inte behöver låna för att genomföra dem.

affarsnyttnorr