Kommunalrådet Göran Bergström, Anders Hansson från Hälsopromotionsgruppen och kommundirektören Anneli Svensson under uppstarten av utbildningssatsningen i Strömsund. Foto: Gerd Sjöberg

Kommunalrådet Göran Bergström, Anders Hansson från Hälsopromotionsgruppen och kommundirektören Anneli Svensson under uppstarten av utbildningssatsningen i Strömsund. Foto: Gerd Sjöberg

Miljonsatsning på hälsofrämjande ledarskap

2017-03-17 Den 17 mars startar en omfattande satsning på hälsosamma arbetsplatser och hälsofrämjande ledarskap i Strömsunds kommun. Ledarprogrammet är obligatoriskt för samtliga chefer. Även medarbetarna deltar i vissa delar. – Det här är mycket viktigt, vi vill vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Därför har vi avsatt två miljoner kronor till satsningen, säger kommunalrådet Göran Bergström, (S).

Inga kommentarer