En grupp norrskogsfolk med driftstekniker Anton Olofsson, 3:e man fr v,  som informerade om Jämtlands Värme.

En grupp norrskogsfolk med driftstekniker Anton Olofsson, 3:e man fr v, som informerade om Jämtlands Värme.

Skogsfolk intresserade av Värmeverkets effekter

2018-10-24 Dagens skogsägare är inte längre den person som går ut i skogen och bara gör en avverkning. Nej nu gäller det att sköta skogen efter mallar och genomgående kalkyler. Därför har också intresset och ekonomin från skogsägarna ökat markant de senaste åren. Något som Norrskog vill pränta in i föreningens delägare.

Inga kommentarer