Håkan Olofsson, Arbetsförmedlingen, Sara Ahlin, studie- och yrkesvägledare samt Inger Eriksson Liljegren, utbildningssamordnare på Lärcentrum. 
Foto: Pernilla Gunnarsdotter Persson

Håkan Olofsson, Arbetsförmedlingen, Sara Ahlin, studie- och yrkesvägledare samt Inger Eriksson Liljegren, utbildningssamordnare på Lärcentrum. Foto: Pernilla Gunnarsdotter Persson

Öka intresset för utbildning

nyheter

2018-01-23 Nu gör Lärcentrum, kommunens studie- och yrkesvägledare och Arbetsförmedlingen i Strömsund en gemensam satsning för att öka intresset för högre utbildning.

Bland annat blir det jobbmässa, informationsträffar och möten med olika yrkesgrupper i fokus, uppges i ett Pressmeddelande 

Satsningen smygstartade redan ifjol med ett antal informationsmöten i Paviljongen i centrala Strömsund. Nu lägger Lärcentrum, kommunens studie- och yrkesvägledare och Arbetsförmedlingen in en högre växel. Syftet är att med gemensamma krafter öka intresset för högre utbildning som ett sätt att nå lokal utveckling och ökad kompetensförsörjning till gagn för både kommunen och det lokala näringslivet.

–         Jag tror det är jätteviktigt att synliggöra att vi samarbetar och tar de här frågorna på allvar. Det här är också ett spår i vårt Dua-samarbete, där vi jobbar lokalt enligt Dua-överenskommelsen. Matchning till arbete genom utbildning är vårt fokus i det här, säger Håkan Olofsson på Arbetsförmedlingen.

Informationsträffar i Paviljongen

Den första informationsträffen i Paviljongen sker 26 januari, den andra 23 februari. Båda mellan klockan 14 och 16.

–         Då ska vi marknadsföra de utbildningsmöjligheter som finns, både allmänt och mot de bristyrken vi har i kommunen. Glädjande nog ser vi att antalet som studerar på distans via Lärcentrum ökar. Allt fler gör också sina tentor här och använder våra lokaler som ett minicampus. Men vi vill locka  ännu fler, säger Inger Eriksson Liljegren, utbildningssamordnare på Lärcentrum.

Jobbmässa på Folkets hus Fem torsdagar med start 8 februari klockan 15.30 är det infoträffar på Lärcentrum om olika yrken och utbildningsmöjligheter. Den 14 mars är det Jobbmässa på Folkets hus i Strömsund. Då medverkar Hjalmar Strömerskolan, Lärcentrum, Strömsunds utvecklingsbolag och Arbetsförmedlingen.

–         Då kommer det att finnas mycket bra information och vi lyfter också högskoleprovet lite extra. Anmälan är öppen fram till 1 februari och provet går att skriva här i Strömsund 14 april. Gör du högskoleprovet ökar du chansen att ta dig in på en utbildning, säger Sara Ahlin, studie- och yrkesvägledare.

Mer information Inger Eriksson Liljegren, Lärcentrum, 0670-167 24 Sara Ahlin, studie- och yrkesvägledare, 0670-161 65 Håkan Olofsson, Arbetsförmedlingen, 010-488 83 85.

affarsnyttnorr