Nytt system för riktade statsbidrag till skolan

nyheter

2017-12-5 Systemet med en stor mängd riktade stimulansbidrag till skolan fungerar inte ändamålsenligt. Riksrevisionen föreslår att bidragen sammanfogas till ett enda bidrag som varje huvudman har möjlighet att använda utifrån lokala förutsättningar och behov.

Ett av statens styrmedel är riktade statsbidrag, där stimulansbidrag utgör en viktig del. På skolans område har antalet stimulansbidrag vuxit hastigt de senaste åren. Riksrevisionens granskning visar att systemet inte fungerar ändamålsenligt, och i vissa fall till och med riskerar att påverka skolutvecklingen åt fel håll, uppges i ett pressmeddelande.

– Systemet har lett till att en del huvudmän prioriterar insatser som det finns statsbidrag för, i stället för sådana som skulle främja verksamheten mest. Det innebär att lokala utvecklingsbehov kan få stå tillbaka, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Enligt den intervjuundersökning som ingår i granskningen uppger huvudmännen även att det stora antalet statsbidrag försvårar, ibland omöjliggör, långsiktig planering. I stället efter­frågas ett flexiblare system med bättre möjligheter att fokusera på ett färre antal insatser.

Bidragens stora antal upplevs dessutom som administrativt betungande. Ytterligare ett problem är att beslut om bidrag ibland tas först efter att den bidragsberättigande verk­samheten ska ha startats, vilket har lett till att huvudmän under osäkerhet tvingats ligga ute med pengar.

Riksrevisionen föreslår att regeringen sammanfogar de nuvarande statsbidragen till ett enda bidrag som fördelas utifrån elevantal, och eventuellt socioekonomiska förutsättningar. Till bidraget bör ett analysstöd kopplas, för att hjälpa huvudmännen att inför ansökan identifiera utvecklingsbehov.

– Sedan kan huvudmännen ansöka om att få använda ”sin” del av pengarna för insatser som just deras verksamhet behöver, säger Sofia Sandgren Massih, projektledare för granskningen.

 

affarsnyttnorr