Foto: haninge.se

Foto: haninge.se

Nytt Nattis på Blomslingans förskola

nyheter

2018-04-18 Nattis är en stor hjälp för de som verkligen har behov och inte har något privat nätverk som kan ställa upp, säger Lena Johansson, ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Den 16 april öppnade ett nytt Nattis på Blomslingans förskola i Strömsund. Det är till för föräldrar eller vårdnadshavare som behöver barnomsorg under obekväm tid på kvällar, nätter och helger, uppger Strömsunds kommun i ett pressmeddelande.

Den som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad OB-omsorg, erbjuder vi i första hand plats på befintliga förskolor och fritidshem. I de fall kommunen inte kan erbjuda plats i befintlig verksamhet kan vårdnadshavaren ge förslag på personer i sin närhet som sköter omsorgen om barnen. För barn inskrivna på förskolor i Strömsunds tätort finns från och med 16 april nu även ett Nattis på Blomslingans förskola.

Trygghet och trivsel

Nattis tar emot barn mellan 1 och 12 år inskrivna i den kommunala barnomsorgen i Strömsunds tätort. OB-omsorgen prioriterar framförallt trygghet och trivsel i verksamheten.

– I och med att vi nu kan organisera verksamheten på en förskola innebär det att vi även kan kvalitetssäkra omsorgen och skapa en trygg och trivsam miljö för barnen, säger Sara Isaksson, tillförordnad förskolechef.

Viktig hjälp

Behovet av ett Nattis har funnits under en längre period och är en stor hjälp för de familjer som har obekväma arbetstider.

– Det känns väldigt bra att vi kan erbjuda detta i lokaler som är anpassade för verksamheten. Nattis är en stor hjälp för de som verkligen har behov och inte har något privat nätverk som kan ställa upp, säger Lena Johansson, ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

affarsnyttnorr