pressbild Gert Norman

pressbild Gert Norman

Nytt behandlingshem för pojkar öppnas i Backe

nyheter

2019-04-22 Gert Norman med företaget Genodict AB har en långt skriden plan att öppna ett behandlingshem för pojkar i Backe. Kanske inom en månad är det dags för inflyttning. Klartecken har getts från Inspektionen för vård och omsorg.

Allt har förflutit långt i planerna för att öppna Talluddens HVB som ligger mitt i Backe. Och enligt Normans planer kan det bli aktuellt att öppna behandlingshemmet för pojkar mellan 13-16 år redan om en månad.

I samma hus på Lasarettsvägen fanns redan 2012 ett boende för ungdomar men som flyttades till en fastighet vid Stationsgatan, Fyrens HVB. Där finns  plats för sju pojkar mellan 13-17 år.

Nu kommer Genodict AB att driva Talluddens HVB som skall ta emot sju pojkar mellan 13 och 16 år. De två HVB som nu kommer att finnas i Backe uppges ha samma syfte med verksamheten. Att ta hand om ungdomar som kommit in i dåliga miljöer där brott och drogmissbruk är några inslag. En trend man vill bryta genom dessa behandlingshem.

Enligt planen skall dessa ungdomar få en ordnad skolgång och boendet skall vara som ett vanligt hem. Men här krävs ett stort stöd och vägledning för att pojkarna skall komma in i samhället, som bra medborgare. Här på Talluddens HVB nämns behovet av anställda ligga på 15-16 personer.

Det är enskilda kommuner över hela landet som köper platser och bekostar verksamheten. Här råder ingen tvekan om att platserna på de två behandlingshemmen i Backe blir fulltecknade. Det skall tilläggas att behandlingshemmen Talludden och Fyren är helt fristående från varandra med olika ägare.

affarsnyttnorr