Nyanlända Backebor omkom i bilolyckan

nyheter

2018-02-28 Efter den svåra trafikolyckan på väg mellan Backe och Rudsjö i måndags som krävde tre människors liv präglar sorg och förstämning i Backe. Många ställer upp för att hjälpa och stötta i den tunga sorgen.

Sorgen och förstämningen i Backe efter den svåra trafikolyckan i måndags när tre personer omkom är svår att hantera. Men backeborna vill hjälpa och stötta de anhöriga och bekanta till offren. Personal från POSOM-gruppen där Eivor Olofsson Segersten är sammankallande finns till hands liksom diakonissan Inger Tåqvist. Skolans personal tar hand om barnen och personalen. Men som det ser ut just nu så vill de anhöriga ta hand om varandra själva.

Wike Schreuder är den som genomför språklektioner för de nyanlända på orten och uppger att de som förolyckades  var trogna besökare. De dök upp varje vecka. I Backe har samlingslokaler öppnats där man erbjuder stöttning för den som vill dela med sig av sorgen och få hjälp och stöttning.

De tre personer som omkom var nyanlända till Backe, en mor och en far, lämnar efter sig små barn som mist sina föräldrar. Den andre mannen lämnar efter sig hustru och barn.

 

affarsnyttnorr