Mg

Nya gymnasielagen – gett resultat

nyheter

2019-01-15 Hittills har runt 5.000 fått uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. Men det var mer än dubbla antalet som sökte.

Det var 11 745 ungdomar som ansökte om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen i fjol. Hittills har 5.200 fått bifall. Det står klart sedan Migrationsverket till årsskiftet blev klar med prövningen, uppges i ett pressmeddelande.

Av de närmare 12 000 ansökningarna har Migrationsverket skickat ungefär hälften till landets fyra migrationsdomstolar för prövning. Hos domstolarna återstår fortfarande prövning i drygt 3500 ärenden.

Orsaken till att dessa ansökningar hanteras av domstolarna är att de rör ungdomar som överklagat Migrationsverkets asylbeslut till domstol för att få sin sak prövad där. Domstolarna prövar både asylskälen och ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för dessa ungdomar.

– Den slutliga statistiken över hur många som fått bifall respektive avslag kommer att dröja. Domstolarna har många andra ärenden att avgöra, så det är förståeligt att de inte har kunnat pröva ansökningar i samma takt som vi, säger Johanna Lindblad Ó Duinnín, expert vid Migrationsverket.

Den som har fått sin ansökan prövad av Migrationsverket har fått sitt beslut, med undantag för cirka 400 personer vars ärenden exempelvis kräver andra myndigheters besked innan de kan avgöras.

Det var mellan den 1 juli och 30 september 2018 som det var möjligt att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier trots att man fått avslag på sin asylansökan. Några av kraven var att man ansökt om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare och fått vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.

De ungdomar som har fått bifall på sin ansökan har fått ett 13 månader långt uppehållstillstånd med möjlighet till förlängning om de uppfyller villkoren och studerar på gymnasial nivå.

FAKTA:

Totalt antal ansökningar: 11 745

Bifall: 5216

Avslag: 2449

Ännu ej avgjorda: 3938

Avskrivna: 142

Bifall och avslag ovan avser både ansökningar som prövats av Migrationsverket respektive av landets fyra migrationsdomstolar.

Migrationsverket: 3815 bifall, 2105 avslag

Domstolarna: 1401 bifall, 344 avslag, varav 3546 ännu ej avgjorda ärenden

Källa: Migrationsverket, till och med 9 januari 2019.

affarsnyttnorr