Susanne Hansson kommunalråd Strömsund.
Foto Be

Susanne Hansson kommunalråd Strömsund. Foto Be

Ny satsning på hälsofrämjande arbetsplatser

nyheter

2019-02-8 Den 1 augusti 2019 startar en omfattande utbildningsinsats för alla medarbetare i Strömsunds kommun. Utbildningen går under namnet KASAM 2.0 vilket står för känslan av sammanhang.

Genom utbildningsinsatsen KASAM 2.0 fortsätter Strömsunds kommun sin satsning på att utveckla både chefer och medarbetare i hälsofrämjande, salutogena, förhållningssätt.

Målet är att under projektet arbeta fram modeller för hälsofrämjande arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal samt inspirera alla arbetsplatser att verka för känslan av sammanhang (KASAM) bland sina medarbetare för att lägga en god grund för ett långt arbetsliv, informerar Kommunen. 

Alla medarbetare ska delta

  • KASAM 2.0 är kompetensutveckling som ska utveckla och stärka våra medarbetare/chefer och alla våra verksamheter. Avsikten är att det ska ske i samverkan på våra arbetsplatsträffar. Det är därför viktigt och värdefullt att alla våra medarbetare deltar! säger HR-chefen Ingela Sonidsson.

Ansvar, delaktighet och respekt

Kommunens värdegrundsord, ansvar, delaktighet och respekt, är viktiga och målsättningen är att de ska genomsyra varje medarbetares vardag. De ska finnas med i det dagliga arbetet, bidra till förståelse och en attityd som är inbjudande och där alla medarbetare får vara med på lika villkor. Känslan av sammanhang, KASAM, ska skapa trygghet, handlingskraft och motivation och leda till hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat. 

Genomförande av KASAM 2.0

Planeringen av utbildningsinsatsen börjar 1 februari 2019. Utbildningen är tänkt att börja 1 augusti 2019 och sluta med utvärdering 31 juli 2021.

-Kommunen finansierar satsningen med hjälp av medel från Europeiska socialfonden, ESF. Jag tror det här är ett viktigt led i att bli en mer attraktiv arbetsgivare och för att våra medarbetare ska må bra på sina arbetsplatser. I år satsar vi dessutom två miljoner kronor på friskvård för alla våra anställda, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson.

 

affarsnyttnorr