Nu fungerar ljussignalerna vid Strömsundsbron

nyheter

2019-08-15 Så återkommer vi än en gång om problemet med att köra över Strömsundsbron nu under pågående arbete. Projektledare John Lövgren, som är chef över arbetet, vid Trafiksäkerhetsverket uppger följande:

-Vi har haft störningar i utrustningen av trafikljusen, det var kalibreringen som felade. Nu är det åtgärdat. Det är Swevia som är vår entreprenör och i går onsdag hade vi ett arbetsmöte i Strömsund och då gick vi bland annat igenom problemen

Kalibreringen är nu säkrad och trafikljusen fungerar. De är inställda på att släppa trafiken från ett håll under två minuter, när sista bil har kört iväg är det uppehåll i 70 sekunder innan trafiken från andra hållet släpps iväg.

Eventuellt kommer vi att sätta upp en klocka på vardera sidan om bron som visar trafikanterna hur många sekunder man har innan trafiken släpps.

Affärsnytt Norr har varit i kontakt tidigare med Trafikverket för att få klarhet i varför det blivit så stora problem för trafikanterna. Bland annat fick en av Post Nords bilar från Sundsvall stå i kö och vänta exakt en timma. Det blev stora problem eftersom bilen hade postförsändelser till Strömsunds utdelningsområde. Dessutom hade han en tid att hålla för att ta vändande post tillbaka.

Personer som har varit hem för lunch har väntat en timma och mer därtill. Privata åkeriägare har drabbats hårt i och med långa stopp. Här pratar vi inte enbart om fem minuter, utan sammantaget blir det fråga om timmar för yrkestrafiken. Det kostar pengar, mer än vad folk kan ana. Ted Berglund är bland annat en som har egna fordon och passerar bron ofta, han uppger att han drabbas hårt på grund av lång väntetid. Utslaget på en månad blir det märkbart.

-Ja jag känner till att ni har varit i kontakt med oss, uppger John Lövgren, och jag kan säga att vi har haft varierande problem redan från dag ett. Det är vår underleverantör Swevia som fått ta emot de flesta klagomålen. Men nu ska det fungera.

Vad gör ni när Räddningstjänsten, brandkår och ambulans ska fram när det är helstopp på bron.

-Det hände faktiskt den dan när en långtradare blockerade bron, de fick inte in stödbenen på bilen och det tog tid innan den kom bort från bron. Då behövde ambulansen komma över, det var alltså stopp, då kunde broarbetarna rycka bort säkerhetsgavlarna över bron så det gick snabbt. Det är en säkerhetsåtgärd om utryckningsfordon inte tar sig fram på grund av stopp i trafiken, berättar John Lövgren vid Trafikverket.

Text o Foto: Barbro Ericson

Uppdatering: Trafikverket vill att vi ska upplysa allmänheten om att ingen behöver känna oro om ambulans eller brandkår påkallas.

John Lövgren uppger:

Vi har kontakt och gett information till Räddningstjänsten om lösningar om akut utryckning ska ske.

Barbro Ericson

affarsnyttnorr