Myndigheter tar bort brevlådor

nyheter

2017-05-17 I juni påbörjas arbetet med att ta bort brevlådorna utanför Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor. Det gäller också brevlådor utanför skattekontoren. Samtliga brevlådor ska vara borttagna senast den 1 september 2017.

Allt fler använder myndigheternas e-tjänster i stället för att lämna in handlingar på papper. Därmed minskar behovet av egna brevlådor utanför lokalerna. De samverkande myndigheterna rekommenderar sina kunder att använda e-tjänster. Det är mest säkert och ger snabbast möjliga handläggning av ärenden.

Den som ändå vill lämna in pappershandlingar har två alternativ, antingen att posta dessa i ett frankerat kuvert till berörd myndighet eller att lämna in dem på ett servicekontor under ordinarie öppettider.

Det finns flera skäl till att brevlådorna tas bort. Redan i dag har vissa kontor av olika anledningar valt att ta bort sina brevlådor, nu blir det enhetligt över landet. Brevlådorna utgör en säkerhetsrisk, då bland annat brandfarligt material kan stoppas ner. Det finns även risk för att viktiga handlingar skadas om brevlådorna utsätts för sabotage.

Brevlådorna kommer att tas bort succesivt från 1 juni till senast 1 september 2017.

affarsnyttnorr