Här fann Säkerhetspolisen ett lertal tunnor med vätska.

Här fann Säkerhetspolisen ett lertal tunnor med vätska.

Misstänkt för förberedelse av terroristbrott greps i Strömsund

nyheter

2018-05-1 I går måndag kom Polisen till en adress i Strömsund och beslagtog bland annat flera tunnor med innehåll samt färgburkar. Mannen som äger det beslagtagna anhölls under dagen misstanke för förberedelse till terrorbrott.

Polisens insatsstyrka har nu gripit tre personer i Sverige för misstänkt förberedelse av terrorbrott. En av männen greps i Strömsund under gårdagen av Polisen och senare anhölls mannen. Flera tunnor med innehåll samt färghinkar fanns på gården och de beslagtogs. Totalt skall det röra sig om 15 tunnor och i några av dem fanns klorlösning.

Mannen som greps visste inte när han hade fått sändningen och han visste inte att de innehöll kemikalier. Han trodde det var färg.

 

Här är pressmeddelandet från Åklagarmyndigheten:

”Säkerhetspolisen genomförde under måndagsmorgonen med stöd av Polismyndigheten insatser på flera platser i landet. Ingripanden gjordes i norra Sverige och i Stockholmsområdet.

Efter beslut av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har tre personer anhållits misstänkta för förberedelse till terroristbrott.

Säkerhetspolisen har under en tid följt de misstänkta personerna. Till grund för detta ligger Säkerhetspolisens underrättelsearbete inom ramen för arbetet med kontraterrorism.

Förberedelserna för det misstänkta brottet har pågått under en tid, men i nuläget finns inga indikationer på att ett attentat var planerat att ske under de närmaste dagarna.

Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare.

Det råder förundersökningssekretess i ärendet. Inga ytterligare detaljer om ärendet kommer kunna lämnas av åklagaren i nuläget.”

affarsnyttnorr