Bild: Privat.

Bild: Privat.

Miljövänliga kilowattimmen är den som aldrig används

nyheter

2018-09-2 Så kan vi bli mer energieffektiva, skriver Strömsunds kommun och visar tydliga exempel. Energismarta åtgärder kan vi bland annat hitta på Ridskolan i Strömsund och Frostviksskolan.

På ridhuset i Strömsund har monterats solceller för att hålla sig till en miljövänlig och billigare uppvärmning. Skolan i Gäddede har minskat kostnaden tack vare fjärrvärme. Vilka miljövänliga alternativ finns för din bostad, den frågan ställer Strömsunds kommun?

Den mest miljövänliga kilowattimmen är den som aldrig används. Hur kan vi bli mer energieffektiva och göra smartare val i vår vardag? Strömsunds ridklubb valde att satsa på solceller till sin anläggning. Även i kommunens verksamheter pågår olika satsningar för att minska användningen av energi.

Tycker du att din energiräkning är för hög? Ska du bygga ett nytt hus och funderar på att bygga energisnålt? Eller är du intresserad av att producera egen el med hjälp av solen? För den som funderar över sin energianvändning och hur man sänker den finns många sätt att göra det på.

Ridklubb tog hjälp av kommunens rådgivare

Strömsunds ridklubb kontaktade kommunens klimat- och energirådgivare och producerar nu 40 procent av sin el själv. Lösningen blev solceller i hästhagen.

– Att värma vår stora anläggning på ett smart sätt var en stor utmaning, valet föll på solceller och panelerna har fungerat väldigt bra hittills. Vi lagrar överskottsel under sommarhalvåret som vi sedan får tillbaka under vintern. Tack vare det producerar vi nu nästan hälften av elen själv på ett klimatsmart sätt, säger klubbens ordförande Helena Svanberg.

Bytt till LED-belysning i ridhuset

Strömsunds ridklubb har även arbetat med andra energibesparande åtgärder, bland annat har föreningen installerat luftvärmepumpar och bytt till LED-belysning i ridhuset.

– När det gäller att minska sin energiförbrukning är det viktigt att utgå från de egna förutsättningarna, vad kan jag göra? Vad har du för värmesystem idag? Hur ser det ut med isolering, fönster och injustering av element? Det finns många bitar att titta på. Intresset för solceller har ökat, fler vill bli mer självförsörjande, säger energi- och klimatrådgivaren Moa Breivik.

Så arbetar kommunen

Även i kommunens olika verksamheter sker insatser för att minska energiförbrukningen. Nya fönster är på plats i några av kommunens fastigheter.

I Hjalmarhallen och på Norrgård i Strömsund är ventilationsaggregaten utbytta.

– Det sparar energi och skapar en bättre inomhusmiljö. Vi har även satsat på att byta utomhusbelysning till LED-lampor runt om i kommunen vilket gett bra utfall, säger fastighetsförvaltaren Per Dahlén.

Fjärrvärme i Gäddede

Frostviksskolan fick under förra året fjärrvärme tack vare Jämtlandsvärmes satsning på ett nytt fjärrvärmenät i Gäddede. Där är nu alla kommunala fastigheter anslutna.

– Bolaget fick stöd från Klimatklivet för utbyggnaden av nya nätet. Vi har god kapacitet och ser fram emot att ansluta fler kunder. Fjärrvärme är till stor del baserad på förnybara bränslen och spillvärme och är därför ett miljövänligt alternativ, säger vd: n Thord Engström.

Effektivare transporter

Andra goda exempel finns inom AVA-området, det vill säga avfall, vatten och avlopp. Där pågår just nu ett gemensamt projekt i hela länet där Statens energimyndighet medverkar. Syftet är att titta på åtgärder som minskar energiförbrukningen.

– Varje år gör vi uppföljningar på elförbrukningen i våra anläggningar för att kunna se vart förbrukningen ökar och vad det kan bero på. Vi försöker också att effektivisera våra transporter så mycket som möjligt, bland annat har vi köpt större containrar som kan ta mer avfall, säger AVA-chefen Helen Löfgren Larsson.

AVA-enheten håller också på att investera i styr- och övervakningssystem på VA-anläggningarna.

affarsnyttnorr