Privat bild.

Privat bild.

Mera kultur – nu genomförs inventering

nyheter

2018-04-28 Nu jobbar man inom Strömsunds kommun med att inventera vilka språk och kulturer som finns och skall plockas fram. Vilka nationella minoriteter finns det inom kommunen.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter. I Strömsunds kommun har framförallt det samiska språket ett förstärkt skydd och kommunen får varje år statsbidrag för att uppfylla samernas behov enligt lagen.

Därför genomför Strömsunds kommun just nu en språk- och kulturinventering, med hjälp av en enkät på kommunens hemsida.

Syftet med inventeringen är att få veta vilka nationella minoriteter som finns inom kommunen och att ta reda på vilka språkkompetenser och behov som finns.

affarsnyttnorr