Arkivbild Be

Arkivbild Be

Markarbete på gång efter fibergrävning

nyheter

2018-04-18 Nu kommer fjolårets arbete med grävning av fibernätet i samhället att återställas. Det skall ske områdesvis och har du information om håligheter och andra hinder på grund av grävningen kontakta Strömsunds kommun.

Nu har återställningen efter fjolårets fibergrävning börjat i kommunens tätorter. Entreprenören har i uppdrag att fortlöpande se över alla schakter och åtgärda håligheter löpande i väntan på asfaltering. Den informationen ger man från Strömsunds kommun.

Den slutliga återställningen av alla vägar och grönytor kommer att ske områdesvis så snart det är snöfritt och tjälen har gått ur marken. Arbetet kommer att ta lite tid och vi hoppas att du har överseende och inte besväras av för stora olägenheter.

Om du upptäcker håligheter

Om du uppmärksammar större håligheter som påverkar framkomligheten på kommunens gator och vägar är du välkommen att anmäla det till oss.

 

affarsnyttnorr